Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561


สนใจสังเกตการทำงานของเครื่องทำไอศกรีม homemade แบบใช้น้ำแข็งและเกลือ ระหว่างทัศนศึกษาร้านบ้านก้ามปู
สนใจซักถามวิทยากรถึงอุปกรณ์ของเครื่องทำไอศกรีม homemade แบบใช้น้ำแข็งและเกลือ
ช่วยกันตักน้ำแข็งใส่ในเครื่องทำไอศกรีม homemade แบบใช้น้ำแข็งและเกลือ
ช่วยกันคนส่วนผสมที่จะทำไอศกรีมวานิลาโดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ
ผลงานจากการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ คิริน : คิรินยืนดูถังปั่นไอศกรีม
คุณปาริชาต นคราวัฒน์ ผู้ปกครองเด็กชายปพน (ปัณณ์)ได้มาร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยการสอนเด็กๆทำไอศกรีมหลอด โดยใช้เครื่องทำไอศกรีมหลอด
เด็กๆกำลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมที่ตนเองไปสืบค้นมาจากที่บ้าน
สนใจสำรวจภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมว่าทำมาจากอะไร สังเกตป้ายบนภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมว่ามีอะไรเขียนไว้บนนั้นบ้าง เช่น ความจุ ขนาด ส่วนผสม
สนใจสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษ
ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของไอน้ำ
ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของฮีม
ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของมาวิน
ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของณัฎฐ์ฌญา
ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของอเล็กซ์
รับประทานไอศกรีมกับส่วนประกอบอื่นๆเช่น cone ขนมปัง
ผลงานการจำลองไอศกรีมโดยใช้วัสดุต่างๆของเพิร์ล

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2021 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services