การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่


มีการจัดการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน มีการเรียนรู้หลากหลายอย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ห้องเรียนของเรา


การเล่นไม้บล็อก

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

บทบาทสมมุติ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

มุมหนังสือ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ตัวต่อสร้างสรรค์

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เกมการศึกษา

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เทคโนโลยีอื่นๆ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ศิลปะสร้างสรรค์

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

วิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

คณิตศาสตร์

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การออกแบบและประดิษฐ์

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ภาษาไทย

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ดนตรี

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การทำอาหาร

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ครูรับฟังนักเรียน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เรียนรู้นอกห้องเรียน


สำรวจเพื่อการเรียนรู้

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เล่นกลางแจ้ง

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เล่นทรายและน้ำ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

นิทรรศการออกแบบและประดิษฐ์

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

นิทรรศการ Project Approach

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ทัศนศึกษา

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การทดลองนอกห้องเรียน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นไทย แต่ก็ยอมรับในความแตกต่าง


คนไทยไหว้สวย

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

คนไทยมีในหลวง

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

นิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวง ร.๙

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

คนไทยมีเทศกาลต่างๆ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

คนไทยนับถือศาสนาแตกต่างกันได้

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

นิทรรศการของดีๆในเมืองไทย

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

รักษ์สิ่งแวดล้อม


โครงการแยกขยะ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โครงการบริจาคกล่องนม

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โครงการบริจาคอลูมิเนียม

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โครงการบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้มือสอง

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

บ้านและโรงเรียน


ข่าวสารประจำสัปดาห์

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ประชุมผู้ปกครองกลุ่มใหญ่

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ประชุมผู้ปกครองกลุ่มย่อย

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมดูแลเด็กเมื่อไปทัศนศึกษา

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

งานสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียนที่เด็กสามารถเลือกเรียนได้


กิจกรรมภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

กิจกรรมดนตรี

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

กิจกรรมบัลเล่ท์

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

กิจกรรมเทควันโด

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

กิจกรรมพิเศษเปียโน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

สุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน


การคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าห้องเรียน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

วัดและระวังฝุ่น P.M. 2.5

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การตรวจสุขภาพฟันเด็ก

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การตรวจสุขภาพและบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การอบรมและซ้อมดับเพลิงให้ครูและบุคลากร

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การซ้อมดับเพลิงของนักเรียน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถโรงเรียน

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2024 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services