อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เปิดสอนเด็กโดยใช้ภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษเสริมได้

เกี่ยวกับอนุบาลกุ๊กไก่

คุณครูกุ๊กไก่

ความเป็นมา โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2520 และได้พัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอดจนเป็นที่รู้จักดีในวงการการศึกษาเด็กปฐมวัย หรือ เด็กอนุบาล อนุบาลกุ๊กไก่ ...

อ่านต่อ

ภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา

ครูเจ้าของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ส่งเสริมให้เด็ก ได้เลือกเรียน ภาษาอังกฤษ ได้วันละ 1 ชั่วโมง 4 วันต่อสัปดาห์ สอนโดยครูชาวอเมริกัน และอังกฤษ...

อ่านต่อ

การเรียนรู้แบบ Project Approach

Project Approach

Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และ ศตวรรษต่อๆไป Project Approach ช่วย...

อ่านต่อ

กิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2562

ชั้น เตรียมอนุบาล

เด็กเตรียมอนุบาล

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย

ดูทั้งหมด

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เด็กอนุบาล 1

หน่วยฉันเป็นคนไทย

ดูทั้งหมด

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เด็กอนุบาล 2

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย

ดูทั้งหมด

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

เด็กอนุบาล 3

ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาระน่ารู้

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ‘Project Approach’ ต่อยอดการเรียนรู้กับลูกเจี๊ยบน้อย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
hot icon

กิจกรรมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้

นิทรรศการ

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10

กิจกรรมทัศนศึกษา ปี2560

กิจกรรม

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ปฏิทิน โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กรุงเทพ

ปฏิทิน โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ปฏิทิน โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ประจำปี การศึกษา

หลักสูตร การเรียนการสอน

หลักสูตร

โรงเรียน อนุบาลกุ๊กไก่ มุ่งเน้น
ที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน

การจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอน

กิจกรรมในห้องเรียนมีหลากหลาย
อย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ

เฟสบุ๊คโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ติดต่อสอบถามข้อมูล / แผนที่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001

BACK TO TOP