Sensory Play

ประโยชน์ของ Sensory Play


จากแรกเกิดถึงวัยอนุบาล เด็กทุกคนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการพยายามทำความเข้าใจกับโลกรอบตัวและเรียนรู้ Sensory Play จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมองของเด็กวัยอนุบาลเพราะสามารถเพิ่มโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อการค้นคว้าโลกรอบตัว การเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตั้งแต่กำเนิด และสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กนั้นการใช้ประสาทสัมผัสจะช่วยให้ทักษะสมองทำหน้าที่ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดี เช่น สิ่งของ พื้นที่ คน และปฏิกิริยา การใช้ประสาทสัมผัสจะทำให้เราบ่งชี้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้สามารถตัดสินใจอะไรได้หลายอย่างภายในหนึ่งวัน เพราะฉะนั้นการช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆต่อไป

อะไรคือ Sensory Play?

Sensory Play คือกิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กเล็กด้วยการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส การลิ้มรส การดมกลิ่น และกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวและการทรงตัว

ตัวอย่าง Sensory Play

  • ฝึกให้เด็กสังเกตการเป่าฟองสบู่ที่ลอยอยู่ในอากาศและตกลงมาสัมผัสกับผิวของเด็ก การขยำกระดาษสีต่างๆ เพื่อได้ยินเสียงและเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปทรง
  • สังเกตแสงและเงาจากไฟฉายที่สะท้อนสิ่งของต่างๆ หรือสังเกตการผสมสีด้วยการใช้นิ้วมือ (Finger Painting) ด้วยสีที่ปลอดสารเคมีอันตรายต่อเด็ก (non-toxic)
  • เล่นทรายโดยสร้างรูปทรงต่างๆ การใช้เครื่องดนตรี เป่าให้เกิดเสียงและสังเกตความแตกต่างของเสียงที่เบาและดัง การเล่นกลางแจ้งกับวัสดุธรรมชาติที่มีสีสันหลากหลาย มีการเคลื่อนไหว มีผิวสัมผัสต่างๆ มีเสียงและกลิ่นของธรรมชาติ

ประโยชน์ของ Sensory Play

กิจกรรม Sensory Play นั้นนอกจากจะสนุกสนานและน่าสนใจสำหรับเด็กเล็กแล้ว ยังสามารถส่งเสริมให้เด็กได้สืบค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเด็กๆได้สังเกต ทดลอง และสรุปผล กิจกรรม Sensory นี้ยังสามารถช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ ช่วยพัฒนาสมองในการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทำให้สามารถคัดกรองว่าอะไรที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ได้ เด็กๆได้ฝึกการเข้าสังคม เด็กเล็กหรือช่วงวัยอนุบาลนั้นอาจจะมีปัญหาการเล่นกับผู้อื่น แต่ Sensory Play นั้นสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้โดยเด็กจะให้ความสนใจกับการเล่นร่วมกับเด็กคนอื่นๆได้ดี หรือเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบทานอาหารบางชนิดหรือกลัวการสัมผัสสิ่งที่ลื่นหรือกลัวมือเปรอะเปื้อน Sensory Play จะช่วยให้เด็กกล้าที่จะลองสัมผัสอาหารหรือวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่าง เช่น ข้าวสาร ข้าวสุก สปาเกตตี้หรือผักผลไม้โดยการดมกลิ่น สัมผัส และเล่นกับสิ่งเหล่านั้นที่จัดเตรียมไว้โดยไม่มีความคาดหวังใดๆ เมื่อเด็กๆได้พัฒนาความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและคุ้นเคยเข้าใจในผิวสัมผัสนั้นแล้ว สมองของเด็กจะสร้างการเชื่อมโยงในแง่บวกและทำให้เด็กเข้าใจว่าอาหารพวกนี้ปลอดภัยและเข้าถึงได้

ประโยชน์อื่นๆของ Sensory Play

  • ช่วยสร้างการเชื่อมโยงของระบบประสาทในสมอง
  • ช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการหนีบ คีบ จับ ตัก
  • ช่วยฝึกการใช้ภาษา คำศัพท์ การเปรียบเทียบเช่น เย็นเหมือนน้ำแข็ง แข็งเหมือนเปลือกไม้ ละเอียดเหมือนทราย เป็นต้น
  • ช่วยส่งเสริมการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหา

กิจกรรม Sensory Play เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสำหรับเด็กและควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

Sensory Play


Sensory Play หน่วยน้ำ

Sensory Play หน่วยน้ำ
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยตัวเรา

Sensory Play หน่วยตัวเรา
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยผักผลไม้

Sensory Play หน่วยผักผลไม้
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยตัวเรา Lightbox X-Ray

Sensory Play หน่วยตัวเรา Lightbox X-Ray
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2020 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services