ที่นี่คือจุดเริ่มต้น

ชั้นเตรียมอนุบาล

 ชั้นเตรียมอนุบาล

ดูกิจกรรม

ชั้นอนุบาลปีที่1

 ชั้นอนุบาลปีที่1

ดูกิจกรรม

ชั้นอนุบาลปีที่2

 ชั้นอนุบาลปีที่2

ดูกิจกรรม

ชั้นอนุบาลปีที่3

 ชั้นอนุบาลปีที่3

ดูกิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียน

 กิจกรรมโรงเรียน

ดูกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษ

 กิจกรรมพิเศษ

ดูกิจกรรม

Kukai Kindergarten School

3810 Rama 4 Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok, 10110

Call: (0) 2 249-0081-3
Fax: (0) 2 249-4001

Follow us on

For more information

Location

School map : Click

Privacy policy

Visit

website
© 2024 Kukai Kindergarten School
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services