กิจกรรมพิเศษ


** คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรูป **

บัลเล่ต์

 กิจกรรมพิเศษบัลเล่ต์

เทควันโด

 กิจกรรมพิเศษเทควันโด

กิจกรรมพิเศษภาษาอังกฤษ

 กิจกรรมพิเศษภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพิเศษดนตรี

 กิจกรรมพิเศษดนตรี

กิจกรรมพิเศษเปียโน

 กิจกรรมพิเศษเปียโน

Kukai Kindergarten School

3810 Rama 4 Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok, 10110

Call: (0) 2 249-0081-3
Fax: (0) 2 249-4001

Follow us on

For more information

Location

School map : Click

Privacy policy

Visit

website
© 2020 Kukai Kindergarten School
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services