Sensory Play

ประโยชน์ของ Sensory Play


จากแรกเกิดถึงวัยอนุบาล เด็กทุกคนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการพยายามทำความเข้าใจกับโลกรอบตัวและเรียนรู้ Sensory Play จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมองของเด็กวัยอนุบาลเพราะสามารถเพิ่มโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อการค้นคว้าโลกรอบตัว การเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตั้งแต่กำเนิด และสำหรับเด็กเล็กนั้นทักษะทางด้านการทำความเข้าใจของสมองซึ่งจะทำหน้าที่ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น สิ่งของ พื้นที่ คน และปฏิกิริยา สำหรับผู้ใหญ่นั้นยังไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์ การใช้ประสาทสัมผัสจะทำให้เราบ่งชี้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้สามารถตัดสินใจอะไรได้หลายอย่างภายในหนึ่งวัน ซึ่งผู้ใหญ่มักมองข้ามความสามารถนี้ไปอย่างไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นการช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆต่อไป

อะไรคือ Sensory Play?

Sensory Play คือกิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กเล็กด้วยการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส การลิ้มรส การดมกลิ่น และกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวและการทรงตัว

ตัวอย่าง Sensory Play

  • ฝึกให้เด็กสังเกตการเป่าฟองสบู่ที่ลอยอยู่ในอากาศและตกลงมาสัมผัสกับผิวของเด็ก การขยำกระดาษสีต่างๆ เพื่อได้ยินเสียงและเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปทรง
  • สังเกตแสงและเงาจากไฟฉายที่สะท้อนสิ่งของต่างๆ หรือสังเกตการผสมสีด้วยการใช้นิ้วมือ (Finger Painting) ด้วยสีที่ปลอดสารเคมีอันตรายต่อเด็ก (non-toxic)
  • เล่นทรายโดยสร้างรูปทรงต่างๆ การใช้เครื่องดนตรี เป่าให้เกิดเสียงและสังเกตความแตกต่างของเสียงที่เบาและดัง การเล่นกลางแจ้งกับวัสดุธรรมชาติที่มีสีสันหลากหลาย มีการเคลื่อนไหว มีผิวสัมผัสต่างๆ มีเสียงและกลิ่นของธรรมชาติ

ประโยชน์ของ Sensory Play

กิจกรรม Sensory Play นั้นนอกจากจะสนุกสนานและน่าสนใจสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กแล้ว ยังสามารถส่งเสริมให้เด็กได้สืบค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเด็กๆได้สังเกต ทดลอง และสรุปผล กิจกรรม Sensory นี้ยังสามารถช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ ช่วยพัฒนาสมองในการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทำให้สามารถคัดกรองว่าอะไรที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ได้ เด็กๆได้ฝึกการเข้าสังคม เด็กเล็กหรือช่วงวัยอนุบาลนั้นอาจจะมีปัญหาการเล่นกับผู้อื่น แต่ Sensory Play นั้นสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้โดยเด็กจะให้ความสนใจกับการเล่นร่วมกับเด็กคนอื่นๆได้ดี หรือเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบทานอาหารบางชนิดหรือกลัวการสัมผัสสิ่งที่ลื่นหรือกลัวมือเปรอะเปื้อน Sensory Play จะช่วยให้เด็กกล้าที่จะลองสัมผัสอาหารหรือวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่าง เช่น ข้าวสาร/ข้าวสุก สปาเกตตี้หรือผักผลไม้โดยการดมกลิ่น สัมผัส และเล่นกับสิ่งเหล่านั้นที่จัดเตรียมไว้โดยไม่มีความคาดหวังใดๆ เมื่อเด็กๆได้พัฒนาความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและคุ้นเคยเข้าใจในผิวสัมผัสนั้นแล้ว สมองของเด็กจะสร้างการเชื่อมโยงในแง่บวกและทำให้เด็กเข้าใจว่าอาหารพวกนี้ปลอดภัยและเข้าถึงได้

ประโยชน์อื่นๆของ Sensory Play

  • ช่วยสร้างการเชื่อมโยงของระบบประสาทในสมอง
  • ช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการหนีบ คีบ จับ ตัก
  • ช่วยฝึกการใช้ภาษา คำศัพท์ การเปรียบเทียบเช่น เย็นเหมือนน้ำแข็ง แข็งเหมือนเปลือกไม้ ละเอียดเหมือนทราย เป็นต้น
  • ช่วยส่งเสริมการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหา

กิจกรรม Sensory Play เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสำหรับเด็กและควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

Sensory Play


Sensory Play หน่วยน้ำ

Sensory Play หน่วยน้ำ
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยตัวเรา

Sensory Play หน่วยตัวเรา
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยผักผลไม้

Sensory Play หน่วยผักผลไม้
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยตัวเรา Lightbox X-Ray

Sensory Play หน่วยตัวเรา Lightbox X-Ray
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Kukai Kindergarten School

3810 Rama 4 Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok, 10110

Call: (0) 2 249-0081-3
Fax: (0) 2 249-4001

Follow us on

For more information

Location

School map : Click

Privacy policy

Visit

website
© 2020 Kukai Kindergarten School
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services