ปฏิทินการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ปฏิทินการศึกษา


จะเป็นกำหนดการทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครองและตัวเด็กเองนั้นได้รับรู้ข่าวสารของการทำกิจกรรมร่วมกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรวันไหนบ้างโดยทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะต้องเข้าใจตรงกัน

ปฏิทินการศึกษาโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ปีการศึกษา 2562

เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
โรงเรียน
ผู้ปกครอง
วันหยุด
*หมายเหตุ : วันและเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในภายหลัง

Kukai Kindergarten School

3810 Rama 4 Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok, 10110

Call: (0) 2 249-0081-3
Fax: (0) 2 249-4001

Follow us on

For more information

Location

School map : Click

Privacy policy

Visit

website
© 2020 Kukai Kindergarten School
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services