การสอนภาษาอังกฤษโดย ครูเจ้าของภาษา

การสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เปิดสอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันเด็กๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย โดยครูเจ้าของภาษาจะเข้าห้องเรียนร่วมทำกิจกรรมต่างๆและสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง และผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษในช่วงกิจกรรมพิเศษอีกด้วย

การสอนภาษาอังกฤษโดย ครูเจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง สอนโดยครูเจ้าของภาษาชาวอเมริกันและอังกฤษ

ภาพกิจกรรม English Class

Kukai Kindergarten School

3810 Rama 4 Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok, 10110

Call: (0) 2 249-0081-3
Fax: (0) 2 249-4001

Follow us on

For more information

Location

School map : Click

Privacy policy

Visit

website
© 2020 Kukai Kindergarten School
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services