โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ช่วยกันแยกประเภทอะไรเป็นสิ่งมีชีวิต อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตพร้อมบอกชื่อและนับจำนวน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องที่ตนเองรู้จักเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สืบค้นข้อมูลสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมจากหนังสือในหน่วยที่กำลังเรียน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมการให้อาหารสัตว์โดยผู้เลี้ยง

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ออกมา Check list สิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้าง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันสรุปว่าสิ่งไหนมีชีวิตและไม่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างไร
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมทดลองการดูดซึมของพืช ต้นไม้มีชีวิตต้องการน้ำจากทางราก โดยนำสีหยดลงในแก้วหรือในขวดและใส่ต้นไม้ลงไปให้เด็กสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้น
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจประเภทของพืชและผักชนิดต่างๆก่อนนำไปทดลอง

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หลังการทดลองเด็กได้มาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและร่วมพูดคุยก่อนการทดลองและหลังการทดลองเปรียบเทียบกัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มทดลองการดูดซึมของพืชและสังเกตที่ใบและรากของพืช
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้รดน้ำต้นไม้ เรียนรู้พืชต้องการน้ำและแสงแดด
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับภาพผักและเมล็ดผักต่างๆ

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และเด็กๆได้ทดลองปลูกพืช หลังจากที่เตรียมดินใส่กระถางเสร็จได้เลือกเมล็ดพืชที่เด็กอยากปลูก
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจเมล็ดของพืชแต่ละชนิดสังเกตและบอกความแตกต่างได้
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจเมล็ดพืชต่างๆ สังเกต สัมผัสดูลักษณะสีขนาด รูปร่าง เปรียบเทียบกัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นไม้จับสัมผัสบอกความรู้สึกได้

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำสัตว์มาวางบนตู้ไฟ สังเกตลักษณะของสัตว์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติขายผักและผลไม้ที่นำมาจากบ้านและที่คุณครูจัดเตรียมไว้ เพื่อเรียนรู้จำนวนและค่าของเงิน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองนำเนื้อสัตว์ชนิดต่างทดลองต้ม และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่ต้ม
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฐานชิมรสชาติอาหารหลัก5 หมู่โดยเรียนรู้การใช้ช้อนกลาง

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตลักษณะของเนื้อสัตว์ หลังจากต้มสุกแล้วเด็กๆได้ชิมรสชาติ บอกความรู้สึกว่าอาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่เหมือนกัน-ต่างกันอย่างไร
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฐานฟังเสียงโดยเล่นกดคีย์บอร์ดบอกเสียงต่ำ เสียงสูงได้
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจกิจกรรมตามฐานอาหารหลัก 5 หมู่ ฐานนี้ อาหารหมู่ที่2 คาร์โบไฮเดรต ประเภทข้าว แป้ง น้ำตาล เผือกมัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นเคาะอุปกรณ์ดนตรีบอกเสียงดังเบาและบางชนิดดังกว่าได้

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมกิจกรรมฐานชิมรส ชิมรสชาติผลไม้และอาหารต่างๆ บอกลักษณะของสิ่งที่เห็นและชิมรสชาติอาหารบอกความรู้สึก
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกิจกรรมฐานการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่มีลักษณะต่างๆ กันและบอกความรู้สึก
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำภาพถ่ายเมื่อครั้งยังเป็นเด็กมาเล่าให้เพื่อนๆฟังและให้เพื่อนดูภาพของแต่ละคน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติบุคคลในครอบครัวและการเกิดเรียงลำดับก่อนหลัง

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกันและบันทึก
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ชั่งน้ำหนักโดยผลัดเปลี่ยนกันดูตัวเลขของแต่ละคนนำมาเปรียบเทียบ
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาท สมมติตอนเป็นคนชราที่ใช้ไม้เท้ากับไม่ใช้ไม้เท้าในการพยุงตัวเดิน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติเป็นคุณตาคุณยายเพิ่มอุปกรณ์ช่วยพยุงและสิ่งที่สัมพันธ์กับวัย

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ออกมาทำท่าทางใบหน้าอารมณ์ต่างๆกันอย่างสนุกสนาน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วัดส่วนสูงเรียนรู้การอ่านตัวเลขที่มากกว่า 2 หลัก
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ใช้กล้องดิจิตอลบันทึกภาพเพื่อนๆทำอารมณ์และท่าทางต่างๆกัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เกอร์เป็นตัวแทนให้เพื่อนๆวัดส่วนต่างๆของร่างกายและจดบันทึก

BACK TO TOP