โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชมธรรมชาติของช้าง การเคลื่อนที่ การกินอาหารและที่อยู่อาศัย
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูธรรมชาติของเสือ สังเกตรูปร่างลักษณะ
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังครูเล่าถึงลักษณะของเสือจากป้ายและสังเกตดูธรรมชาติของเสือ
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูงูชนิดต่างๆและพูดคุยเปรียบเทียบกัน

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังถึงข้อตกลงในการมาเที่ยวสวนสัตว์จากป้ายที่พบเห็น
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆตื่นเต้นกับการดูยีราฟ ม้าลาย ที่อยู่ในที่อยู่อาศัยเดียวกัน
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ที่ชอบ
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจฟังครูเล่าถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบเจองู

BACK TO TOP