Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561


สืบค้นเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าจากอินเตอร์เน็ต
Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบ project approach เรื่องรถไฟ เรียนรู้คำศัพท์เช่น train
สืบค้นเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้า จากรายการกบนอกกะลาใน YouTube
การเล่นบทบาทสมมติรถไฟลอดอุโมงค์โดยการเข้าแถว รอคอยลำดับก่อนหลัง
กิจกรรมเคลื่อนไหวกับครูเอ๋ ฟังเสียงจังหวะและทำนอง ที่ช่วยกันแต่งเนื้องร้อง โดยครูเอ๋ใส่ทำนองเพลงให้
Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบ project approach เรื่องรถไฟ เรียนรู้คำศัพท์เช่น train
เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน
เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน
เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูที่ในโรงเรียน
เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูต่างชาติในโรงเรียน
เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูพละที่ในโรงเรียน
เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน
นำผลสำรวจที่ได้มาสรุปในแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันเขียนสรุปข้อความที่สืบค้นคำตอบ
นำมาติดลงบนชาร์ทเพื่อจัดแสดงผลงานในวันที่กำหนด
ช่วยกันทำของที่ระลึกให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมผลงาน
วาดภาพรถไฟในอนาคตด้วยสีไม้สีเทียน
วาดภาพรถไฟฟ้าบนกระดาษแผ่นใหญ่ด้วยสีน้ำพู่กัน
เด็กๆช่วยกันสร้างรางรถไฟด้วยไม้ไผ่และใช้ค้อนตอกตะปู ผูกด้วยเชือกฟางเพื่อให้แน่นๆ
ช่วยกันใช้ก้อนหินจริงโรยบนรางรถไฟ
เด็กๆใช้การวัดความยาวด้วยรองเท้ารวมกันทั้งหมดและนับจำนวน
กลุ่มอธิษฐ์ ออร์กัส นิวและสิงห์ใช้ตลับเมตรและสายวัด วัดความยาวของรางรถไฟและบันทึกตัวเลข
กลุ่มระบายสีตู้รถไฟด้วยสีน้ำ
ระบายสีหัวรถจักรด้วยสีน้ำ
เพิ่มเติมก้อนหินลงไปและช่วยกันทำให้ทั่วๆราง
เริ่มประกอบเชื่อมตู้เข้าด้วยกัน
ใช้เชือกฟางผูกให้ติดกันและสำรวจความเรียบร้อย
ผลงานการจำลองรถไฟของเด็กๆเสร็จเรียบร้อย
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉัน ฮิโกะ : รถไฟมีความเร็วมากรูปร่างเปลี่ยนไปยาวกว่าเดิม
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉัน ออร์กัส : ฉันเคยนั่งรถไฟฟ้าชื่อภาษาอังกฤษ MRT
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉัน กานต์ : หนูไปนั่งMRTที่บางแสน
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉัน น้ำใส : หนูนั่งรถไฟ BTS สายสีม่วง
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ นิว : รถไฟฟ้าวิ่งได้เพราะมีไฟฟ้าที่ราง
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ รัน : ฉันเห็นรถไฟฟ้าที่สถานีอ่อนนุช
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ สิงห์ : รถไฟฟ้าไม่มีควันพิษเหมือนรถไฟไทย
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ อธิษฐ์ : รถไฟฟ้ามีประตูอัตโนมัติเปิดเองได้
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ ณโม : หัวรถจักรรถไฟใช้ไอน้ำขับเคลื่อน
วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ นานะ : รถไฟฟ้าจะไปหัวหินแต่วันนี้ยังไปไม่ถึง

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2021 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services