Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561


สืบค้นหาข้อมูลผักบุ้งโดยช่วยกันคิดพิมพ์คำว่า ผักบุ้ง
ช่วยกันเปิดหาข้อมูลคำว่าผักบุ้ง
สำรวจต้นผักบุ้ง
วากภาพผักบุ้งดูของจริง
สำรวจลำต้นของผักบุ้ง
สำรวจเมล็ดของผักบุ้ง
ปลูกต้นผักบุ้งโดยการใช้ผ้าใยสังเคราะห์
ปลูกต้นผักบุ้งโดยการใช้ดิน
ผลงานวาดภาพปลูกผักบุ้งโดยใช้ดิน ถิรวัฒน์ : ภูมิได้ปลูกผักบุ้งต้องโรยเมล็ดลงไปในดิน แต่ว่าเราต้องตักดินใส่กระบะให้เต็มก่อน และต้องรดน้ำด้วย
ผลงานวาดภาพปลูกผักบุ้งโดยการปักชำ รีญา : นี่คือผักบุ้งเราเอาลำต้นของผักบุ้งมาปักลงดินและมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้น
ผลงานวาดภาพเพราะเมล็ดผักบุ้งโดยใช้ใยสังเคราะห์แทนดิน ดอลลาร์ : หนูปลูกผักบุ้งแบบไม่มีดินหนูใช้ช้อนตักเมล็ดลงไปในรูที่ผ้าใยสังเคราะห์และใส่น้ำลงไปด้วย
ผลงานติดเศษวัสดุวาดภาพต่อเติม “ผักบุ้ง”ชนิดต่างๆ มิลาน : ผักบุ้งไทยมันเลื้อยอยู่ในน้ำเรียกว่าบุ้งนา
ผลงานติดเศษวัสดุวาดภาพต่อเติม “ผักบุ้ง”ชนิดต่างๆ อัน : ผักบุ้งจีนปลูกที่ดินใบยาวๆแหลมๆ
ผลงานติดเศษวัสดุวาดภาพต่อเติม “ผักบุ้ง”ชนิดต่างๆ เปตอง : ผักบุ้งไทยมันเลื้อยอยู่บนดินมีดอกสีม่วง
ทดลองปลูกผักบุ้ง ช่วยกันดูแลรดน้ำ
คาดคะเนและนับจำนวนเมล็ดผักบุ้ง
สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
พิมพ์ลายใบของผักบุ้งด้วยสีน้ำ
ผลงานพิมพ์ภาพใบผักบุ้งด้วยสีน้ำของพริม
ผลงานพิมพ์ภาพใบผักบุ้งด้วยสีน้ำของภคณัท
ผลงานปั้น “ผักบุ้ง”ด้วยดินน้ำมันโดยสังเกตจากของจริง จินนี่ : ผักบุ้งจีนปลูกในดินมีใบยาวๆ
ผลงานปั้น “ผักบุ้ง”ด้วยดินน้ำมันโดยสังเกตจากของจริง ณมล : ผักบุ้งไทยลำต้นมันสีน้ำตาลดอกมีสีขาวกับสีม่วง
ผลงานปั้น “ผักบุ้ง”ด้วยดินน้ำมันโดยสังเกตจากของจริง เบเน่ : ผักบุ้งไทยลำต้นสีน้ำตาลใบสั้น
ประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผักบุ้ง
ผลงานผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้น “ผักบุ้ง” พงษ์ : เครื่องขุดดิน
ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก เท็ดดี้ : พลั่วพรวนดินบนต้นไม้
ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก ทิง : เสียมขุดดิน
ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้น “ผักบุ้ง” นโม : บัวรดน้ำ
ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้น “ผักบุ้ง” มีอา : เครื่องพ่นน้ำต้นผักบุ้ง

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2021 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services