Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561


หาความหมายของคำว่า “ช้าง” จากหนังสือพจนานุกรม
สืบค้นหาความหมายและภาพของช้างจาก Internet
สำรวจลูกโลกประเทศอียิปต์ที่เป็นต้นกำเนิดของช้าง
ให้ความสนใจนำแว่นขยายมาส่องดูลูกโลกและพูดคุย
เด็กๆ เรียนรู้และสืบค้นเกี่ยวกับช้างในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
อาสาออกมาเรียงลำดับช้างที่มีขนาดใหญ่ – กลาง – เล็ก
ให้ความสนใจนำหนังสือที่เกี่ยวกับช้างจากมุมหนังสือมาเปิดดูรูปภาพ
เตโต้นำช้างจำลองจากที่บ้านมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ภูเขานำตุ๊กตาช้างมาเล่าให้เพื่อนฟังถึงลักษณะต่างๆของช้าง
ริต้านำกรอบรูปช้างและรูปตนเองที่นั่งบนหลังช้างมาเล่าให้เพื่อนฟัง
อาสาออกมานำตัวเลขมาวางให้ตรงกับจำนวนช้าง
ปั้นส่วนประกอบของช้างที่สนใจโดยดูจากของจำลอง
ผลงานการปั้นส่วนประกอบของช้างโดยดูจากของจำลอง ปุญญ์ : งวงช้างยาวมีรู 2 รูไว้หายใจ
ผลงานการปั้นส่วนประกอบของช้างโดยดูจากของจำลอง มาร์วิน : ขาช้างใหญ่ ช้างเดินเบามาก
ผลงานการปั้นส่วนประกอบของช้างโดยดูจากของจำลอง เชาหลัน : งาช้าง
ผลงานการปั้นส่วนประกอบของช้างโดยดูจากของจำลอง มายด์ : หูช้างกางได้ยินเสียงที่อยู่ไกล
เลือกวัสดุต่างๆ ตามธรรมชาติมาสร้างภาพตามต้องการ
ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ ของขวัญ : ช้างตัวใหญ่ งวงยาวใหญ่ มีขา 4 ขา มีตาเล็กๆ
ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ อลิส : ช้างมีหูใหญ่ 2 ข้าง มีงวงยาว มีตาเล็กๆ
ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ พราว : ช้างนั่ง มีงวง มีหางยาว
ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ อลิน : งวงช้างยาว มีตา 2 ตา
ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ กร : ช้างมีงวง มีหู มีปาก มีตา
ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ ซี : ช้างกำลังยืน
วาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือเกี่ยวกับช้างตามจินตนาการ
ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ ริต้า : ช้างมีงวงยาวๆ เอาไว้พ่นน้ำ
ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ ภูผา : ช้างตัวโต มี 4 ขา
ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ ธิธัญ : ช้างมี 4 ขากำลังเดินอยู่ในแม่น้ำ
ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ ภูเขา : ช้างเดินหาอาหารอยู่ในป่า ช้างตัวใหญ่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2021 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services