ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561


บอกเล่าเกี่ยวกับพิซซ่าที่ตนเองปั้นให้ผู้ปกครองฟัง
แนะนำวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่าให้ผู้ปกครองฟัง
บอกเล่าถึงผลงานที่ตนเองวาดเกี่ยวกับพิซซ่า
เล่าประวัติความเป็นมาของพิซซ่าตามความเข้าใจของตนเอง
อธิบายถึงขั้นตอนการปะติดเศษวัสดุเพื่อทำเป็นพิซซ่า
ผู้ปกครองสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิซซ่า
แนะนำวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่าและบอกเล่าถึงวัตถุดิบที่ตนเองเลือกใช้
นำเสนอกล่องพิซซ่าและพิซซ่าที่ตนเองปั้นให้ผู้ปกครองฟัง
อธิบายความเป็นมาของพิซซ่าว่ามาจากประเทศอิตาลี
บอกเล่าถึงผลงานการปั้นที่ตนเองปั้นเป็นพิซซ่า
นักเรียนและผู้ปกครองสนทนาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่า
บอกเล่าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าให้ผู้ปกครองฟัง
บอกชื่อของวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่าที่ตนเองรู้จัก
เล่าบอกผลงานการปั้นพิซซ่าจากการดูของจริงให้ผู้ปกครองฟัง
ชี้วัตถุดิบตามคำศัพท์ที่ผู้ปกครองพูดขึ้นและเล่าถึงวัตถุดิบที่ตนเองใช้ทำพิซซ่า
ชักชวนผู้ปกครองให้มารับชมผลงานในการประดิษฐ์พิซซ่าจากเศษวัสดุ
ชิมรสพิซซ่าร่วมกับผู้เข้าชมนิทรรศการพิซซ่า
เต้นเพลงพิซซ่าให้ผู้ปกครองรับชม
ปั้นแป้งโดว์จำลองขั้นตอนในการทำพิซซ่า
นำเสนอสมุดสะสมภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิซซ่า

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2021 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services