Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561


สืบค้นความหมายของคำว่า “พิซซ่า” ด้วยคอมพิวเตอร์
สังเกต สำรวจ สัมผัส ลักษณะพิซซ่าแล้วชิมรสชาติ
ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เรื่องพิซซ่าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันนา : อันนากำลังหยิบพิซซ่าที่ครูกุ้งหั่นเป็นชิ้นๆ มาทาน มันกรอบๆ
ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เรื่องพิซซ่าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ลลิน : หนูกับเพื่อนๆยกพิซซ่าขึ้นมาดู มีมะเขือเทศ มีผัก มีชีส หนูได้ชิมมันเหนียวคือชีส
สังเกตพยัญชนะตัว P I Z A เพื่อสืบค้นคำว่า “PIZZA” ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
สนใจสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ นิตยสาร พจนานุกรม ฯลฯ
ใช้แป้งอเนกประสงค์ผสมกับน้ำ น้ำมัน เพื่อทำแป้งโดว์แล้วนำไปเล่นในมุมบทบาทสมมติ
สำรวจและเปรียบเทียบระยะทางระหว่างประเทศอิตาลีกับประเทศไทย
ร่วมกันพูดคุยถึงประวัติที่มาของพิซซ่าและช่วยกันทำแผนผังแสดงเรื่องราว
เล่นเกมส่งพิซซ่า โดยการพูด พยัญชนะต่างๆในคำว่า พิซซ่า (พ.พาน สระอิ ซ.โซ่ ซ.โซ่ ไม้เอก สระ –า) ประกอบท่าทาง
ใช้ดินน้ำมันปั้นจำลองพิซซ่าที่ตนเองสนใจ
ผลงานการปั้นโดยดูจากของจริง พอเพียง : พิซซ่าหน้าผัก มีผัก มีชีส มีมะเขือเทศอยู่ข้างใน
ผลงานการปั้นโดยดูจากของจริง เพียร : พิซซ่าหน้าปูอัดกับชีส
ผลงานการปั้นโดยดูจากของจริง มิวมิว : พิซซ่า มีผัก มีมะเขือเทศ มีชีส
สนใจใช้สีไม้ สีเทียน สีเมจิก วาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจริง
ผลงานการวาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจริง ชาลี : พิซซ่าหน้าซีฟู๊ด มีข้าวโพด มีปูอัด มีชีส มี สับปะรด
ผลงานการวาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจริง ฟรียา : พิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี มีเปปเปอโรนีกับชีส
ผลงานการวาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจริง ซินเซีย : พิซซ่าหน้าสับปะรดกับปูอัด สีเหลืองเป็นขอบชีส
สนใจ วาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจำลอง
ผลงานการวาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจำลอง ทับทิม : พิซซ่าจำลองใส่เห็ด

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2021 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services