อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจกิจกรรมประกอบอาหาร “ส้มตำ”ร่วมตักเครื่องปรุงใส่ครกเพื่อจะตำส้มตำทานกัน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ตำส้มตำแล้วร่วมรับประทานกันทุกคน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสรุปการเรียนรู้แบบProject Approach เรื่อง “มะละกอ”
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ปั้นดินน้ำมันสรุปการเรียนรู้แบบProject Approach เรื่อง “มะละกอ”

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 นำใบสืบค้นจากทางบ้านมาเล่าถึงประโยชน์และโทษของมะละกอให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 จำลองร้านขายมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันระบายสีผลมะละกอจำลองโดยใช้ผ้า
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจำลองผลมะละกอโดยใช้ผ้า

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานปั้นดินน้ำมันสรุปการเรียนรู้แบบProject Approach เรื่อง “มะละกอ” เมฆ : กระถางใส่เมล็ดมะละกอสีดำ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ปั้นดินน้ำมันสรุปการเรียนรู้แบบProject Approach เรื่อง “มะละกอ” ญาดา : ญาดาทำเป็น เส้นมะละกอ เอาไปตำส้มตำ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร “ส้มตำ” จ๊ะจ๋า : ใส่เส้นมะละกอ ใส่ถั่ว ใส่มะนาว มีรสหวาน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร “ส้มตำ” ปิง ปิง : มะละกอเอามาทำส้มตำ ใส่มะเขือเทศ มะนาว ใส่น้ำปลา

BACK TO TOP