อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ช่วยกันล้างผลมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ขูดมะละกอเพื่อนำไปผัด
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ครูนำไข่เทลงในกระทะที่ร้อนเพื่อให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลง
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  นำมะละกอใส่ลงในกระทะ

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  นำใบสืบค้นมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  นำใบสืบค้นมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ตั้งใจวาดรูปเพื่อตกแต่งตู้นิทาน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆลองกลิ้งผลมะละกอ

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆสังเกตการเจริญเติบโตของต้นมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ตั้งใจวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร “ผัดมะละกอ” เพชรพลอย : หม่ามี้กับแดดดี้ผัดมะละกอให้กิน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร “ผัดมะละกอ” เอิง :มะละกอดิบตำส้มตำ ครูอ้อยผัดใส่ไข่ในกระทะ

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร “ผัดมะละกอ” เป๋า : เอามะละกอดิบมาผัดใส่ไข่รสชาติมันหวาน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร “ผัดมะละกอ” ญาดา : ผัดมะละกอครูอ้อยทำ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร “ผัดมะละกอ” กุ้ยเหม่ย : มะละกอผัดไข่กุ้ยเหม่ยทานอร่อย
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนกิจกรรมประกอบอาหาร “ผัดมะละกอ” เมฆ : ครูอ้อยผัดมะละกอใส่ไข่ให้กิน

BACK TO TOP