อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆสนใจวิทยากรอธิบายส่วนต่างๆของต้นมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  วิทยากรนำรูดอกมะละกอมาให้เด็กๆดู
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  สังเกตส่วนประกอบของผลมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  จำลองผลมะละกอด้วยการทำเปเปอร์มาเช่

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ตกแต่งผลมะละกอจำลองด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆสำรวจผลมะละกอพันธุ์ต่างๆ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ เมฆ : มะละกอสีส้ม มันเป็นกลมๆมะละกอฮาวาย สุกแล้วกินได้เลย
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ เอลลี่ : ข้างในเมล็ดสีดำ มีเปลือกสีส้มเป็นมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ อินดี้ : มะละกอสีเขียวมะละกอดิบ แต่อินดี้ชอบกินมะละกอสุก
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ ปิง ปิง : มะละกอสีส้ม มะละกอสุก ข้างในมีเมล็ดสีดำ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ ทะเล : มะละกอสุก สีส้มอร่อย
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ เอิง : มะละกอ กลม กลม พันธุ์ฮาวาย สีเขียวยังไม่สุก

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ จ๊ะจ๋า : มะละกอมีเปลือกสีส้มกับสีเขียวเปลือกกินไม่ได้
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ คุมะ : มะละกอของย่าสีเขียวเอาไว้ตำส้มตำ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ เป๋า : มะละกอสุกสีส้ม ลูกใหญ่ พันธุ์ฮอลแลนด์ เป๋าชอบกิน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานเปเปอร์มาเช่ผลมะละกอ โคนี่ : มะละกอสีเขียวพันธุ์แขกดำ เอาไปตำส้มตำ

BACK TO TOP