อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง มะละกอ ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ลงคะแนนเลือกเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  วาดภาพมะละกอจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  วาดภาพมะละกอจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้/สีเทียน
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ประดิษฐ์เศษวัสดุเกี่ยวกับมะละกอจากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับมะละกอจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม กุ้ยเหม่ย : มะละกอที่บ้าน
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม ทะเล : มะละกอดิบเอามาทำกับข้าว
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม เอลลี่ : ทำมะละกอ

Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม ทอฝัน : ไม่เล่าเรื่อง
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้/ สีเทียน เดซี่ : กระรอกมากินมะละกอ
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้/สีเทียน เอิร์น : เอิร์นเคยกินมะละกอ
Project Approach เรื่อง มะละกอ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ เอิง : หนอนกินมะละกอ

BACK TO TOP