อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ครูอ่านความหมายของมะละกอให้เด็กๆฟัง
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  เด็กๆสืบค้นเกี่ยวกับมะละกอในหนังสือต่างๆ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  เคลื่อนไหวเป็นมะละกอผลใหญ่/เล็กตามครูบอก
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สังเกตมะลกอสุกและดิบที่ผ่าครึ่ง

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  วาดภาพผลมะละกอด้วยสีน้ำด้วยพู่กัน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ตั้งใจประดิษฐ์ผลมะละกอด้วยเศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  วาดภาพผลมะละกอด้วยสีไม้/สีเทียน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ฝนสีทับผลมะละกอด้วยสีเทียน

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  วาดภาพผลมะละกอโดยดูภาพสะท้อนจากกระจกเงา
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ตั้งใจปั้นผลมะละกอด้วยดินน้ำมัน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานปั้นผลมะละกอด้วยดินน้ำมันโดยดูของจริงประกอบการปั้น เอิง : หนอนกินมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานปั้นผลมะละกอด้วยดินน้ำมันโดยดูของจริงประกอบการปั้น รินิน : รินินปั้นมะละกอเอาไปให้ปาป๊า

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์ผลมะละกอด้วยเศษวัสดุต่างๆ พิมพ์ภา : มะละกอดิบสีเขียว
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์ผลมะละกอด้วยเศษวัสดุต่างๆ อาโป : มะละกอยาวๆสีส้ม
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพผลมะละกอโดยดูของจำลองประกอบการวาดด้วยสีน้ำ จ๊ะจ๋า : มะละกอลูกเล็ก จ๊ะจ๋าไม่กินมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพผลมะละกอโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีน้ำ ปิง ปิง : เส้นมะละกอเอาไปตำส้มตำ

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพผลมะละกอโดยดูของจำลองประกอบการวาดด้วยสีไม้/สีเทียน เพทาย : มะละกอใหญ่
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพผลมะละกอโดยดูภาพสะท้อนจากกระจกเงาด้วยสีไม้/สีเทียน เอิร์น : มะละกอสีส้ม
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพผลมะละกอโดยดูภาพสะท้อนจากกระจกเงาด้วยสีไม้/สีเทียน เพชรพลอย : มะละกอสีเขียว
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานฝนสีทับผลมะละกอสีเทียน เป๋า : มะละกอสีเขียวแข็งๆ

BACK TO TOP