อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆนำใบสืบค้นเรื่อง “เอาอะไรมาทำซูชิได้บ้าง”มาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆ สำรวจแผนที่บนลูกโลกจำลอง สังเกตประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆช่วยกับนับจำนวนของแก้วตวงข้าวสารก่อนนำไปหุงเพื่อทำซูชิหน้าไข่หวาน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆเติมส่วนผสมต่างๆ ตามวิธีการทำไข่หวานแล้วช่วยกันตีไข่

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเครื่องปรุงรสต่างๆเมื่อผสมรวมกันในไข่ดิบ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไข่หวานจากดิบเป็นสุก
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไข่หวานที่กำลังจะสุก
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆรับประทานซูชิหน้าไข่หวาน

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆวาดภาพติดประกอบข้อความต่างๆในเพลง “ซูชิ”
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เพลง “ซูชิ” ที่เด็กๆช่วยกันบอกคำเกี่ยวกับซูชิและเด็กๆวาดภาพประกอบข้อความ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆสนใจทำผลงานปั้นซูชิด้วยกระดาษเปียก และตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเศษวัสดุต่างๆตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานประดิษฐ์ซูชิโดยดูของจำลองด้วยเศษวัสดุ ภีมค์ : ซูชิหน้าปูอัดกับซูชิหน้าปลาแซลมอน

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานการปั้นซูชิด้วยกระดาษเปียก ไมค์ : ไมค์ทำซูชิหน้าปลาแซลมอนกับซูชิหน้าไข่หวาน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานการปั้นซูชิด้วยกระดาษเปียก มิ๊กกี้ : มิ๊กกี้ทำสาหร่ายสีดำ ซูชิหน้ากุ้ง ซูชิหน้าปลาแซลมอน ซูชิหน้าไข่หวาน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานการปั้นซูชิด้วยกระดาษเปียก พอดี : ซูชิปลาแซลมอน 2 ชิ้น
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานการปั้นซูชิด้วยกระดาษเปียก เคนโด : ซูชิหน้าปลาแซลมอนกับซูชิหน้าสาหร่าย

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการทำซูชิหน้าไข่หวาน คิ่มคิ้ม :ซูชิหน้าไข่หวานเอาสาหร่ายมาพันรอบๆไข่หวาน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการทำซูชิหน้าไข่หวาน ไพรซ์ :ไพรซ์ทำไข่หวาน เอามาทำซูชิหน้าไข่หวาน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการทำซูชิหน้าไข่หวาน น้ำ :ซูชิข้าวปั้นหน้าไข่หวาน อร่อยมากๆ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการทำซูชิหน้าไข่หวาน มาดี :ซูชิหน้าไข่หวาน มีสาหร่าย

BACK TO TOP