อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ขอขอบพระคุณ คุณแม่น้องเป๋าเป่า คุณแม่น้องนาโน คุณแม่น้องเจค คุณแม่น้องภีมค์ ที่มาชวนเด็กๆทำกิจกรรม “กล่องเก็บสีเทียนทรงซูชิ”
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆดูอุปกรณ์และรับฟังขั้นตอนการทำผลงาน “กล่องเก็บสีเทียนทรงซูชิ”
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆช่วยแนะนำขั้นตอนการทำให้เพื่อนด้วย
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ผลงาน “กล่องเก็บสีเทียนทรงซูชิ” ของเด็กๆ

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 กิจกรรม Sensory Play เด็กๆได้สัมผัสกับเมล็ดข้าวญี่ปุ่น ได้วาดภาพอิสระบนโต๊ะไฟด้วย
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 กิจกรรม Sensory Play เด็กๆได้สัมผัสเมล็ดข้าวญี่ปุ่น ได้สังเกตผ่านการมองบนโต๊ะไฟ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เล่นบทบาทสมมติกับเพื่อนๆโดยมีบ้าน คน และซูชิจำลองประกอบกอบการเล่น
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆตกแต่งผลงานที่ปั้นด้วยกระดาษเปียก

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ติดปะสะสมภาพซูชิตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับซูชิด้วยเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับซูชิ เป๋าเป่า : ตะเกียบเอาไว้คีบซูชิ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับซูชิ เบอร์เกอร์ : จานไว้ซูชิ

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับซูชิ ไข่หวาน : ตะเกียบคีบซูชิของไข่หวาน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ประดิษฐ์ซูชิด้วยเศษวัสดุ กัสจัง : ซูชิหน้าไข่หวานกับซูชิหน้าสาหร่าย
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ประดิษฐ์ซูชิด้วยเศษวัสดุ นิค : ซูชิหน้าสาหร่าย
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ประดิษฐ์ซูชิด้วยเศษวัสดุ พุทธ : ซูชิหน้าไข่หวาน

BACK TO TOP