อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ขอขอบพระคุณ คุณพลอยมลดา คุณแม่ของเด็กชายภีมค์พล (ภีมค์) ที่เชิญวิทยากรชาวญี่ปุ่นมาสอนเด็กๆทำเทมากิซูชิ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆสำรวจส่วนประกอบต่างๆก่อนการทำเทมากิซูชิรับประทานด้วยตนเอง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 สำรวจผักต่างๆ ทั้งผักแบบดิบและสุกในการนำมาทำข้าวห่อสาหร่าย
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆเติมน้ำส้มสายชูที่ผสมเกลือและน้ำตาลทรายในข้าวญี่ปุ่น

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆลองทำข้าวห่อสาหร่ายตามขั้นตอนที่สืบค้นมาจากหนังสือ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆเล่มเกมจัดวางซูชิจำลองกับตัวเลขบอกจำนวน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆนำกระดาษที่ใช้แล้วมาฉีกและแช่น้ำเพื่อทำดินกระดาษ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆทดลองปั้นผลงานซูชิด้วยกระดาษเปียก

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆสลับสับเปลี่ยนกันทดลองทำข้าวห่อสาหร่าย
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆส่วนหนึ่งสนใจกิจกรรมสะสมภาพซูชิและทดลองตัดภาพด้วยตนเอง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพสะท้อนการทำซูชิด้วยสีน้ำ น้ำ : น้ำทำซูชิใส่ไข่กับกุ้ง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพสะท้อนการทำซูชิด้วยสีน้ำ ปลื้ม : เทมากิคือซูชิใส่กุ้งปูอัดไข่หวานลงไปในสาหร่ายแล้วก็ม้วน

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพสะท้อนการทำข้าวห่อสาหร่ายด้วยสีเทียน กัสจัง : ซูชิต้องเอามาม้วนกับสาหร่าย ใส่แตงกวา แคร์รอตและปูอัด
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพสะท้อนการทำซูชิด้วยสีเทียน บรูซ : ซูชิมีสาหร่ายมีไข่หวานแล้วก็ม้วน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพสะท้อนการทำข้าวห่อสาหร่ายด้วยสีเทียน มาดี : มาดีเอาซูชิสาหร่ายมาวางใส่ขาวใส่ผักมีแตงกวาข้าวโพด ปูอัดแล้วก็ม้วน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพสะท้อนการทำซูชิด้วยสีน้ำ เจค : เจคทำซูชิใส่ข้าวใส่สาหร่ายสีดำ

BACK TO TOP