อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 นำซูชิมาให้เพื่อนๆดูและรับประทานร่วมกัน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 สำรวจข้าวญี่ปุ่น ข้าวสวย ข้าวเหนียว แล้ววาดภาพบันทึกการสังเกตด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆสืบค้นข้อมูลจากหนังสือภาพอาหารญี่ปุ่น และแผ่นพับภาพซูชิต่างๆ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 ครูเปิดค้นหาข้อมูลประวัติและความหมายของซูชิแล้วอ่านให้ฟัง

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆตวงข้าวตามอัตราส่วนเพื่อหุงข้าวญี่ปุ่น
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงของข้าวจากดิบเป็นสุก
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆผสมน้ำส้มสายชู น้ำตาล และเกลือ เข้าด้วยกัน สังเกตการละลายด้วย
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 มีเด็กนำปูอัด สากร่าย ปลาแซลมอน และไข่กุ้งมาประกอบการทำซูชิหน้าต่างๆ

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กนำข้าวสวยผสมกับน้ำส้มสายชูที่เตรียมไว้
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆทดลองปั้นข้าวปั้นแล้วติดมือ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วันนี้มีเพื่อนๆนำสาหร่ายมาทำหน้าซูชิ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วันนี้มีแผ่นสาหร่ายมาให้เพื่อนๆสำรวจก่อนนำมาทำซูชิ

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เล่นเกมการศึกษาต่อภาพซูชิหน้าต่างๆ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เล่นบทบาทสมมติการรับประทานซูชิกับเพื่อนๆ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เด็กๆเลือกเล่นเกมการศึกษาลอตโตหารายละเอียดของภาพ ซูชิ
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 เล่นบทบาทสมมติการรับประทานซูชิกับเพื่อนๆและครูมาร์ค

Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพสะท้อนการสำรวจเมล็ดข้าว พุทธ : เมล็ดข้าวเป็นเมล็ดเล็กๆมีสีขาว ที่ดิบมันแข็งที่สุกมันจะนิ่ม
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพซูชิจากการดูของจำลองด้วยสีน้ำ คะน้า : ซูชิหน้าสาหร่ายไข่หวานกับหน้ากุ้ง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพซูชิจากการดูของจำลองด้วยสีเทียน คิ่มคิ้ม : ซูชิของคิ่มคิ้มหน้าปลาแซลมอน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา2561 วาดภาพสะท้อนการสำรวจเมล็ดข้าว ลานนา : ข้าวญี่ปุ่นแข็งๆเมล็ดเล็กๆสีขาวยังไม่สุก ถ้าสุกแล้วไม่แข็ง

BACK TO TOP