อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆ นำภาพของตนเองมาติดที่กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่สนใจ
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  มานับจำนวนเพื่อนๆ ที่เลือกเรื่องที่สนใจ
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ภาพกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กๆ สนใจอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  วาดภาพประสบการณ์การเดิมเรื่องซูชิด้วยสีเทียนแท่งใหญ่
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  วาดภาพประสบการณ์การเดิมเรื่องซูชิด้วยสีน้ำกับพู่กัน
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆต่อตัวต่อจากประสบการณ์เดิมเรื่องซูชิ
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ต่อของเล่นจากประสบการณ์เดิม มิ๊กกี้ : มิ๊กกี้เคยทานซูชิมีสาหร่ายด้วย

Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ต่อของเล่นจากประสบการณ์เดิม ผิงผิง : ซูชิที่ผิงผิงมีหน้ากุ้งด้วยผิงผิงไปกินกับคุณพ่อ คุณแม่
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ต่อของเล่นจากประสบการณ์เดิม เบอร์เกอร์ : ซูชิเป็นของกิน
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม ภีมค์ : ซูชิหน้าไข่ปลาแซลม่อนกับซูชิหน้าปลาแซลม่อน
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม ไมค์ : ซูชิหน้าสาหร่าย 2 ชิ้น

Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม มิลิน : ซูชิหน้าสาหร่าย 2 ชิ้น
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ นิค : ซูชิมีปลา
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ พอดี : หนูเคยกินซูชิที่พารากอนกับป่าป๊า
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีเทียน นาโน : นาโนกินซูชิกับคุณแม่

Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีเทียน เจค : ซูชิ
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีเทียน กัสจัง : ซูชิหน้าสาหร่ายกับซูชิหน้ากุ้ง
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561
Project Approach เรื่อง ซูชิ	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561

BACK TO TOP