อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  เด็กๆเปิดดูความหมายของคำว่าซูชิแล้วครูอ่านให้ฟัง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  สำรวจพยัญชนะในชื่อเล่นของตนเองและสังเกตตัวพยัญชนะ ในคำว่า “ซูชิ”
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  สังเกตซูชิหน้าต่างๆที่เด็กๆพูดถึง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ชิมรสชาติซูชิกันคนละเล็กน้อย

Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  วาดภาพซูชิหน้าต่างๆโดยสำรวจดูของจริง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ประดิษฐ์ผลงานด้วยเศษวัสดุเหลือใช้
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  วาดภาพสะท้อนการฟังความหมายของคำว่าซูชิ คะน้า : ซูชิหน้ากุ้ง ซูชิสาหร่ายต้องจิ้มซอส
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  วาดภาพสะท้อนการฟังความหมายของคำว่าซูชิ คิ่มคิ้ม : ซูชิเป็นข้าวใส่สาหร่าย

Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  วาดภาพสะท้อนการฟังความหมายของคำว่าซูชิ แอนดี้ : ซูชิคืออาหารญี่ปุ่นมีหน้าสาหร่าย กุ้ง ปูอัด
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ประดิษฐ์เศษวัสดุโดยดูจากของจริง นภา : ซูชิปูอัด 2 ชิ้น
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  วาดภาพสะท้อนการฟังความหมายของคำว่าซูชิ มาดี : ซูชิคือข้าวปั้นญี่ปุ่นมีผักหรือเนื้อสัตว์
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  วาดภาพสะท้อนการฟังความหมายของคำว่าซูชิ เป๋าเป่า : ซูชิ SUSHI

Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ติดปะกระดาษสีเป็นเส้นและรูปทรงต่างๆ เคนโด : ซูชิสาหร่ายสีดำ ซูชิไข่หวาน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ติดปะกระดาษสีเป็นเส้นและรูปทรงต่างๆ ไพรซ์ : ซูชิปลาแซลม่อน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ติดปะกระดาษสีเป็นเส้นและรูปทรงต่างๆ บรูซ : ซูชิหน้ากุ้ง ซูชิปลาแซลม่อน
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ประดิษฐ์เศษวัสดุโดยดูจากของจริง ปลื้ม : ซูชิหน้ากุ้ง

Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ประดิษฐ์เศษวัสดุโดยดูจากของจริง น้ำ : ซูชิสาหร่ายกับซูชิหน้ากุ้ง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  ครูมาร์คชวนเด็กๆร้องเพลงภาษาอังกฤษและเล่านิทานให้เด็กๆฟัง
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมดนตรีกับครูเอ๋ เด็กๆทำท่าทางตามเสียงดนตรี
Project Approach เรื่อง ซูชิ ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมพลศึกษาเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายไปกับอุปกรณ์ คือผ้าร่ม

BACK TO TOP