อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 ไนซ์กำลังอธิบายให้คุณพ่อ คุณแม่ พี่และคุณย่าฟังในการเลือกหัวข้อในการเรียนรู้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 นีโอพูดคุยถึงความหมายและประวัติความเป็นมาของเสื้อให้คุณพ่อ คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 เกลอธิบายขั้นตอนการออกแบบลายเสื้อก่อนนำไปพิมพ์บนเสื้อให้คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 ผิงผิงกำลังอธิบายและให้ดูอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อให้คุณแม่และคุณพ่อดู

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 เบลเบลอธิบายขั้นตอนของการออกแบบลายเสื้อให้คุณพ่อและคุณแม่ดูผลงานลวดลายบนเสื้อที่สำเร็จแล้ว
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 ออสตินเปิดผลงานวาดภาพให้คุณพ่อและคุณแม่ดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 ชัญญ่าอธิบายถึงวัสดุที่นำมาทำเสื้อ เช่น ใยสังเคราะห์ ใยไหม ให้คุณพ่อฟังและทดลองจับสัมผัส
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 พีชชี่และปาล์มมี่ นำสมุดสะสมภาพสัตว์ก็ใส่เสื้อ สังเกตเสื้อลักษณะต่างๆให้คุณพ่อและคุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 พนกำลังเล่านิทานที่แต่งเองและวาดภาพประกอบให้คุณแม่และคุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 วารินพูดคุยกับคุณแม่เกี่ยวกับเสื้อตัวใหญ่ที่เด็กๆช่วยกันประดิษฐ์จากกล่องและเศษผ้า
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 พอร์ชอ่านนิทานที่แต่งและวาดภาพประกอบให้คุณพ่อ คุณแม่และน้องฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 จิณณ์กำลังโชว์ผลงานการประดิษฐ์ไม้แขวนเสื้อให้ คุณพ่อ คุณแม่ดู

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 ข้าวหอมอธิบายถึงขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อที่วิทยากรมา สอนและข้าวหอมเป็นตัวแทนให้วิทยากรวัดตัว
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 เพียงรุ้งพาคุณแม่ พี่ไปดูผลงานการประดิษฐ์ราวตากผ้าที่สามารถแขวนเสื้อได้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 พูนได้เล่นบทบาทสมมติการซื้อขายเสื้อผ้ากับคุณพ่อและคุณแม่
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 แอนนี่กำลังอธิบายผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับลักษณะของเสื้อและการออกแบบลายเสื้อให้คุณพ่อ คุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 ปรินอธิบายถึงผลงานที่ได้ทำ มีการวาดภาพ ประดิษฐ์ จากประสบการณ์เดิมให้คุณพ่อ คุณแม่และพี่ๆดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เสื้อ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2561 พีชชี่และปาล์มมี่ พูดคุยและอธิบายถึงส่วนประกอบของเสื้อให้คุณพ่อและคุณแม่ฟัง

BACK TO TOP