อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจอุปกรณ์ในการดูแลความสะอาดเสื้อผ้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ทดลองซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 นำผ้าที่ซักไปล้างน้ำสะอาด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 นำเสื้อที่ซักเสร็จนำมาคาดคะเน เปรียบเทียบถึงการตากว่าเสื้อตัวไหนแห้งช้า เร็วต่างกัน

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำเสื้อไปตากแดด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ฟังนิทานเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้า อุปกรณ์ในการซักผ้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจเสื้อ ป้ายสัญลักษณ์บอกอะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นความหมายของป้ายสัญลักษณ์บนเสื้อจาก Internet

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 พอร์ชทดลองรีดเสื้อยืด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 นีโอทดลองใช้น้ำฉีดพรมบนผ้าก่อนรีด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองรีดผ้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำสมุดสะสมภาพมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำนิทานที่แต่งขึ้นเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจัดทำร้านขายเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ติดราคาเสื้อก่อนเล่นบทบาทสมมติซื้อ ขาย
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ทดลองเล่นบทบาทสมมติการซื้อขายเสื้อ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ลูกค้าทดลองสวมใส่เสื้อก่อนตัดสินใจซื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ พับเสื้อใส่ถุงให้ลูกค้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ได้ใช้จ่ายเงินซื้อเสื้อกันคนละถุง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้พับเสื้อทำบัตรเชิญคุณพ่อ คุณแม่ชมนิทรรศการ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันพับเสื้อทำเป็นของที่ระลึกวันงานนิทรรศการ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กช่วยกันติดกล่องเพื่อจำลองเสื้อขนาดใหญ่ตามที่เด็กๆคิดไว้
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันนำเศษผ้ามาติดตกแต่งกัน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมกันทาสีตู้เสื้อผ้าจำลอง

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆติดปะเศษผ้าและวาดต่อเติม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ปั้นโดยใช้กระดาษทิชชู
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะและวาดต่อเติมป็นเสื้อของปริน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะและวาดต่อเติมป็นเสื้อของนีโอ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะและวาดต่อเติมป็นเสื้อของพีชชี่
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะเศษผ้าและวาดต่อเติมป็นเสื้อ เพียงรุ้ง : เสื้อทำมาจากผ้าหลายชนิดมีหนา-บาง ลูกไม้ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะเศษผ้าและวาดต่อเติมป็นเสื้อ ผิงผิง : เสื้อมีหลายแบบ เสื้อลูกไม้ ใส่ไปงานไทย ๆ ได้งานแต่งงาน เสื้อมีแขนสั้นแขนยาว มีเสื้อยืดไว้ใส่ได้เป็นเสื้อเชิ้ตมีกระดุมเสื้อ ใส่ในฤดูร้อน เป็นเสื้อกล้าม เสื้อกันหนาวได้
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะเศษผ้าและวาดต่อเติมป็นเสื้อ ชัญญ่า : มีเสื้อคอเต่าและมีเสื้อคอจีนเสื้อทำมาจากผ้ามีผ้าลูกไม้และผ้าสักหลาด ผ้าไหม ผ้าฝ้ายและอีกมากมาย

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบบัตรเชิญคุณพ่อ คุณแม่มาชมนิทรรศการของเด็กๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพการดูแลรักษาเสื้อ ไพตั้น: เอาเสื้อไปซักผ้าและไปตากให้แห้งแห้ง แล้วต้องรีดเรียบ เสื้อขาดพัง เราเอาไปซ่อม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพการดูแลรักษาเสื้อ เกล: มีเตารีด มีเครื่องซักผ้า มี 2 เครื่อง เป็นเสื้อผ้าของหนู มีจักรเย็บผ้าเป็นเสื้อผ้าไว้ซ่อม ตอนเสื้อขาด จักรเอาไว้เย็บ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพการดูแลรักษาเสื้อ ปริน: เสื้อสกปรกต้องทำความสะอาดถ้าขาดต้องซ่อมแซม

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสรุป ปาล์มมี่ :ได้รู้ว่า เสื้อทำยังไงให้เป็นเสื้อ ต้องเตรียมผ้าวาดแบบ ตัดเย็บ หมาก็ใส่เสื้อ แมวก็เหมือนกัน คนก็ใส่เสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสรุป พูน:เสื้อมีหลายประเภทเสื้อลายขวาง ลายสก๊อตเป็นลายสี่เหลี่ยมเล็กๆ เสื้อนอนลายดาวแขนยาว ใส่ตอนนอนจะได้อบอุ่น เสื้อกล้ามอากาศร้อน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสรุป เวหา:ได้รู้จักอุปกรณ์ในการเย็บเสื้อได้ดูโรงงานทำเสื้อได้รู้ประโยชน์ของเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ออสตินถ่ายภาพกับผลงานการประดิษฐ์เสื้อชูชีพ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เสื้อกันหนาวมีฮู้ดจากเศษวัสดุของจิณณ์
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เสื้อแขนกุดจากเศษวัสดุของ ข้าวหอม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เสื้อสูทจากเศษวัสดุขอวาริน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เสื้อลายสก๊อตจากเศษวัสดุของพน

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์เสื้อจากเศษผ้าของแอนนี่
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เสื้อเชื้ตจากเศษวัสดุของเบลเบล
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นสรุป ปาล์มมี่ เบลเบล พูน และจิณณ์
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นสรุป พีชชี่ เกล ไนซ์ และ พอร์ช

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองน้องพน-แอนนี่-เกลและปรินมาร่วมกิจกรรมทำเสื้อมัดย้อม นำตัวอย่างผ้าย้อมด้วยวิธีต่างๆมาให้ดู เช่นย้อมคราม ย้อมสีจากพืช และเสื้อบาติก
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจลวดลาย วิธีการมัดเป็นลวดลายต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ทดลองผสมสี
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้มัดเสื้อก่อนย้อมตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ถ่ายรูปกับผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม เสื้อมัดย้อม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำเสื้อมัดย้อมของเด็กๆ

BACK TO TOP