อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเสื้อจากหนังสือ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเสื้อจากไอแพด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำข้อมูล ประโยชน์ โทษของเสื้อมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ปรินและนีโอ นำนิทานที่แต่งเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำข้อมูลเพิ่มเติมประโยชน์-โทษของเสื้อมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ทดลองใส่เสื้อเหมาะกับสภาวะอากาศหนาว
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันทำภาพตัดต่อด้วยตนเอง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบเพลงนี้ นั่น โน้น

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฝึกพับเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 และนำเสื้อมาเก็บเข้าตู้
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฝึกร้อย และเย็บเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ออกแบบลายเสื้อตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เล่นภาพตัดต่อที่ทำขึ้น
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจ พืช ผัก ที่ให้สีธรรมชาติ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนี้เลือกบีทรูทมาทดลองด้วยวิธีต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนี้เลือกมะเขือเทศมาทดลองด้วยวิธีต่างๆ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนี้เลือกแคร์รอต ใช้เครื่องปั่น
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 นำน้ำที่ได้มาต้มกับเสื้อ สังเกตสี
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนี้เลือกกะหล่ำปลีม่วงมาทดลองต้ม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนี้นำบีทรูทมาต้มกับเสื้อ สังเกตสี

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานเสื้อสีธรรมชาติจากกะหล่ำปลีม่วง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานเสื้อสีธรรมชาติจากแคร์รอต
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กนั่งฟังคุณแม่พอร์ชให้ความรู้ถึงเสื้อที่ทำจากผ้าพลาสติก ผ้าCotton ผ้าชนิดพิเศษที่กันไฟได้
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจเนื้อผ้าและได้เห็นการทดสอบเผาผ้า สังเกตการติดไฟและไหม้กับไม่ไหม้

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและการจัดเรียงผ้าตามชิ้นส่วนบนคอมพิวเตอร์
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เห็นการทำงานของเครื่องปักผ้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เห็นการจัดวางผ้าและนำแบบมาวางซ้อนก่อนนำไปตัด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เห็นการตัดผ้าที่รวดเร็วและตัดได้ครั้งละหลายๆตัว

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้ไปสำรวจ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างจากจักรทั่วๆไป
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้สังเกตการเย็บผ้าและการพ้งผ้าป้องกันการหลุดลุ่ยของผ้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้รู้จักการเจาะรูเสื้อเพื่อนำไปติดกระดุมแป๊ก
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจชุดป้องกันฝุ่นละออง สารเคมีและป้องกันไฟไหม้

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้วาดภาพจากการสังเกตเสื้อของจริง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ณ บริษัทครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 พอร์ชกำลังประดิษฐ์เสื้อกันเปื้อนและเย็บกระดุมเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์เสื้อกันเปื้อนของพอร์ช

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 นีโอกำลังประดิษฐ์เสื้อกันเปื้อนและร้อยสายผูกเชือก
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์เสื้อกันเปื้อนของนีโอ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพจากเชือกและตกแต่งด้วยเศษผ้าของพีชชี่
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบลวดลายเสื้อผ้าของเด็กๆ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพประโยชน์ของเสื้อ ข้าวหอม : ประโยชน์ของเสื้อ เสื้อช่วยป้องกันแดด ฝน อากาศหนาว กันแมลงต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพประโยชน์ของเสื้อ พน : เสื้อทำให้เราไม่โป๊ เสื้อชูชีพ เวลาเราตกน้ำ เราจะได้ไม่จมน้ำและเสื้อกันหนาวเราจะได้ไม่หนาว
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพประโยชน์ของเสื้อ ปริน :เสื้อกันฝนป้องกันไม่ให้เราเปียก เสื้อกันเปื้อนป้องกันเสื้อของเราไม่ให้เปรอะเปื้อนเวลาทำอาหาร
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพประโยชน์ของเสื้อ ผิง : เสื้อกันหนาวทำให้เราอบอุ่น เราใส่ตอนหนาว เสื้อกันแดดทำให้เราผิวไม่ดำ เสื้อกันฝนทำให้เราไม่เปียกฝน

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพจากการไปทัศนศึกษา เกล : มีเสื้อหมี เสื้อกันฝุ่น เสื้อกันไฟ พอร์ช :ไปเห็นชุดนักบิน ได้ดูขั้นตอนการผลิตเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพจากการไปทัศนศึกษา พูน : จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมมี 2 เข็ม แต่จักรเย็บผ้าธรรมดามีแค่เข็มเดียว ปาล์มมี่ : มีกรรไกรตัดผ้า วาดแบบในคอมพิวเตอร์ผลิตชุดกันไฟชุดกันสารเคมี
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพจากการไปทัศนศึกษา เพียงรุ้ง : หนูได้สำรวจอุปกรณ์ทำเสื้อ หนูได้ดูเข็มหมุด กรรไกร ด้าย และไม้บรรทัด ขั้นตอนทำเสื้อ ไนซ์ : ไปโรงงานผลิตเสื้อ มีจักรเย็บหลายเครื่อง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพจากการไปทัศนศึกษา ชัญญ่า : หนูได้ไปโรงงานพอร์ชมีเสื้อกันไฟ ออสติน : วันนี้ไปโรงงานทำเสื้อมีเสื้อหมี ชุดสีเหลืองกันสารเคมี

BACK TO TOP