อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจ สัมผัสผ้าชนิดต่างๆ สังเกตสี ลวดลาย
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตผ้าสี เนื้อผ้าต่างๆเพิ่มเติม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเสื้อทำมาจากอะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมบันทึกจากการสืบค้น

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนี้สืบค้นเสื้อจากใยสังเคราะห์ นำแผ่นบันทึกมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กันและนำตัวอย่างเสื้อมาให้จับสัมผัสด้วย
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนี้สืบค้นเสื้อทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมเล่นใส่เสื้อให้ตุ๊กตา ฝึกติดกระดุม ผูกเชือก
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 พนนำป้ายนิเทศขั้นตอนการเกิดของหนอนไหมและเรียนรู้นำเส้นใยไหมมาทำเป็นเสื้อที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจรังไหม สำรวจเส้นใยไหม เปรียบเทียบกับภาพที่พนนำมาให้ดู
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เชิญวิทยากรจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย ) มาให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บผ้าและผ้าประเภทต่างๆที่คนนิยมนำมาตัดเป็นเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์อ้อยและอาจารย์น้อยแนะนำวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการตัดเสื้อและข้อควรระวังจากการใช้อุปกรณ์
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ข้าวหอมเป็นตัวแทนวัดตัว และพีชชี่เป็นคนบันทึกการวัดตัวเป็นเซนติเมตร

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้ทดลองฝึกใช้สายวัดวัดตัวโดยมีวิทยากรแนะนำอย่างใกล้ชิด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้เห็นขั้นตอนการสร้างแบบลงในกระดาษ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 และตัดแบบมาวางบนผ้าที่ต้องการตัดและวัดออกไปด้านข้างข้างละ 2 เซนติเมตรเพื่อไว้เย็บ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งตามรอยแบบที่มีกระดาษสีอยู่ด้านล่าง เพื่อให้เกิดเป็นรอยสำหรับเย็บให้ติดกัน

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นนำผ้าที่ตัดตามแบบมาเย็บโดยใช้จักรเย็บผ้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรที่มาสอนเรื่องการตัดเย็บเสื้อ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพการเย็บเสื้อ นีโอ: ครูอ้อยมาสอนการเย็บเสื้อ มีอุปกรณ์กรรไกรตัดผ้าจักรเย็บผ้า ไม้บรรทัด สายวัด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพการเย็บเสื้อ พอร์ช: มีสายวัด กรรไกรตัดผ้า มีกรรไกร แบบพับได้ มีเข็มหมุด

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพการเย็บเสื้อ ออสติน: ได้ดูเครื่องเย็บผ้า จักรเย็บผ้า กรรไกร ดินสอ ไม้บรรทัด สายวัดหมอนเสียบเข็มหมุดเป็นอุปกรณ์ตัดเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพการเย็บเสื้อ ชัญญา: หนูได้ดูอุปกรณ์ของที่เย็บผ้า มีลูกกลิ้ง ไม้บรรทัดและดินสอ ชอล์ก จักรเย็บผ้า ด้าย
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพชนิดของผ้าต่างๆ ปาล์มมี่: ผ้ามีหลายชนิด มี ลายสก๊อต ผ้าลายตาราง ลูกไม้ ผ้าสักหลาด ผ้าลินิน ผ้าไหม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพชนิดของผ้าต่างๆ เพียงรุ้ง: ชนิดของผ้ามีผ้าซับใน ผ้าลูกไม้ ผ้าสักหลาด ผ้าไหม

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพชนิดของผ้าต่างๆ แอนนี่ : ผ้ามีหลายแบบมีผ้าลายทาง ลายสก๊อต ผ้าลายดอกไม้ ผ้าซับใน ผ้าไหม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพชนิดของผ้าต่างๆ ปริน: ผ้ามีหลายลาย หลายสี สีส้ม สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีน้ำตาล สีดำ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ไพตั้นกำลังออกแบบประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานออกแบบประดิษฐ์เป็นจักรเย็บผ้าโดยใช้เศษวัสดุต่างๆของไพตั้น

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ไนซ์ได้ออกแบบเสื้อจากกระดาษและระบายสีเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบเสื้อกระดาษ เสื้อเชิ้ตลายสก๊อต
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ข้าวหอมกำลังออกแบบลายเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานเสื้อคลุมของข้าวหอม

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 คุณยรรยง ผู้ปกครองพีชชี่และปาล์มมี่มาให้ความรู้ขั้นตอนการออกแบบลายเสื้อด้วยวิธีสมัยก่อนและสมัยใหม่ที่ใช้เครื่องพิมพ์
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้มาสำรวจ จับสัมผัสเพลทสำหรับพิมพ์ลายเสื้อสมัยก่อน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ช่วยกันออกแรงในการพิมพ์เสื้อสมัยก่อน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เห็นลายเสื้อที่เด็กๆช่วยกันพิมพ์

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 นำไปเป่าให้แห้ง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เห็นวิธีพิมพ์ภาพ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการพิมพ์ภาพที่ได้ออกมา
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ออกแบบลายเสื้อด้วยตนเองก่อนนำไปสแกนลงเครื่อง

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 และยืนรอสักพักได้เห็นภาพที่ตนออกแบบไปติดอยู่บนเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆใส่เสื้อที่ออกแบบด้วยตนเองและถ่ายรูปร่วมกับผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม

BACK TO TOP