อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจเสื้อประเภทต่างๆที่มีในห้องเรียน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมสืบค้นประเภทของเสื้อและการเรียกชื่อเสื้อแต่ละประเภทจาก Internet
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเกี่ยวกับเสื้อประเภทต่างๆ สังเกตลักษณะ รายละเอียดของเสื้อแต่ละประเภท
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เบลเบล นำหนังสือนิตยสารรูปเสื้อต่างๆมา ส่วนแอนนี่และเพียงรุ้งนำหนังสือนิทานมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมกันสืบค้นเสื้อประเภทต่างๆจากหนังสือ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมตัดภาพเสื้อและนำไปแยกประเภทเสื้อประเภทต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมจัดบอร์ดประเภทเสื้อประเภทต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนี้แยกประเภทเสื้อบุคลอาชีพต่างๆ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจความเหมือนกัน ต่างกันของเสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ทำ Venn Diagarm เปรียบเทียบความเหมือนกัน ต่างกันของเสื้อเชื้ตและเสื้อยืด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมตามหาเสื้อที่ฉันรู้จักและใช้ไม้แขวนมาแขวน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เบลเบล จิณณ์และเพียงรุ้งนำเสื้อมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมสืบค้นประเภทของเสื้อและใครใส่เสื้อบ้างมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจเสื้อของน้องเบบี๋
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมฝึกติดกระดุม กระดุมแป๊ะ ติดตะขอ และผูกโบ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมเล่น Memory Game ลายผ้าต่างๆ

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 พีชชี่และปาล์มมี่นำเสื้อสุนัขมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเสื้อเพิ่มเติมคือเสื้อชั้นในและทดลองใช้
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจเสื้อสุนัข
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เล่นสนุกกับทดลองใส่เสื้อให้ตุ๊กตาสุนัข

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมเล่นเกมภาพตัดต่อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 แอนนี่เล่านิทานให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ชัญญ่าและเบลเบลร่วมกันต่อฝาน้ำอัดลม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อฝาน้ำอัดลมเป็นเสื้อของชัญญ่าและเบลเบล

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อต่างๆ นีโอ: เสื้อมีประเภทมีหลายประเภทมีเสื้อดับเพลิง เสื้อทหาร เสื้ออวกาศ เสื้อคุณหมอ เสื้อกีฬา
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อต่าง ๆ เกล: มีประเภทของเสื้อมีเสื้อลายจุด จุดมีเสื้อต่างต่าง มีเสื้อหัวใจ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อต่างๆ ผิง ผิง: หนูรู้จักประเภทของเสื้อมีเสื้อคอกลม คอวี เสื้อกล้าม เสื้อสายเดี่ยว
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อต่าง ๆ ชัญญา: มีเสื้อหลายประเภทมีเสื้อของตำรวจมีคอวี มีคอบัว คอจีน มีปกเสื้อเป็นแบบสามเหลี่ยมและมีแบบคอกลม

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อต่างๆ ข้าวหอม : เสื้อกันหนาว เสื้อทำงาน เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตมีลายหัวใจเป็นประเภทของเสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อต่างๆ ไนซ์: มีเสื้อหลายประเภท มีเสื้อแขนกุด เสื้อคอวี เสื้อคอกลม
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อต่างๆ วาริน: ประเภทของเสื้อมีเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อกันหนาว เสื้อแขนกุด
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อต่างๆ ปาล์มมี่: มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้น มีเสื้อแขนกุด เสื้อกันหนาวเสื้อกล้าม

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ปรินกำลังต่อบล็อกอาร์ต
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อบล็อกอาร์ตของปรินเป็นเสื้อยืดคอวี
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เพียงรุ้งกำลังประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุต่างๆเพียงรุ้ง : ราวตากผ้า

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 พูนกำลังประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุต่างๆพูน: ตะกร้าใส่เสื้อ
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานปั้นดินน้ำมัน ไพตั้น : เสื้อกล้าม เสื้อเชิ้ตมีลายจุด เสื้อยืด เสื้อกันหนาวมีหมวก เสื้อคอวีลายตาราง ไนซ์: เสื้อยืด เสื้อกล้าม 2 ตัว เสื้อคอกลม เสื้อกันหนาว
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานปั้นดินน้ำมัน วาริน: เสื้อเชิ้ตแขนยาว เสื้อกันหนาว เสื้อโค้ท แอนนี่: เสื้อยืดคอวี เสื้อคอบัว เสื้อคอกลม

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อประกอบคำของพอร์ช พีชชี่ แอนนี่และวาริน
Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพประเภทของเสื้อประกอบคำของพูน นีโอ พนและออสติน

BACK TO TOP