อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง เสื้อ ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมาย เสื้อคืออะไร”จากหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมาย “เสื้อคืออะไร” จากไอแพด
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันสืบค้นภาพเสื้อจากไอแพด
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันสืบค้นภาพเสื้อจากคอมพิวเตอร์

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจ สังเกต สัมผัสเสื้อประเภทต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 สังเกตเสื้อของจริงและรูปภาพอย่างใกล้ชิด
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำเสื้อต่างๆมาจากบ้าน มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ไพตั้นนำเสื้อสำหรับใส่แข่งรถมอเตอร์ไซค์มาให้เพื่อนๆดูและจับสัมผัส

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมเล่นเกมตามหา “เสื้อของใครกันเอ่ย”
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเสื้อจากInternet
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสืบค้นข้อมูลเสื้อคืออะไรจากหนังสือพจนานุกรม
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 แบ่งกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของเสื้อจากไอแพด

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 แบ่งกลุ่มสืบค้นความหมายของเสื้อนำข้อมูลที่สืบค้นมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 แบ่งกลุ่มสืบค้นความหมายของเสื้อนำข้อมูลที่สืบค้นมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการแบ่งกลุ่มสืบค้นเสื้อคืออะไรของ ข้าวหอม แอนนี่ พูนและพอร์ช
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการแบ่งกลุ่มสืบค้นเสื้อคืออะไรของ พีชชี่ วาริน จิณณ์ และออสติน

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการแบ่งกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของเสื้อยืดของ ชัญญ่า นีโอ ผิงผิง เกลและไพตั้น
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการแบ่งกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของเสื้อของปาล์มมี่ ไนซ์ เบลเบล พน และเพียงรุ้ง
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กช่วยกันเขียนป้ายความหมายเสื้อคืออะไรเพื่อนำไปติดไว้บนบอร์ด
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสืบค้นเสื้อจากหนังสือนิทาน จากภาพเสื้อต่างๆ

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมเล่นเกมภาพตัดต่อเครื่องแต่งกายแต่ละประเทศ
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ร่วมเล่นเกมภาพตัดต่อเสื้อประเภทต่างๆ
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆวาดภาพจากการสังเกตเสื้อของจริงและรูปภาพ
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริง วาริน : เสื้อมีหลายแบบมีแขนยาว แขนสั้น มีลายเป็นสายรุ้ง ลายผีเสื้อ รูปดวงดาว รูปหัวใจ

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริง พีชชี่ : มีเสื้อแขนยาว มีเสื้อแขนสั้น เสื้อของปาล์มมี่เป็นเสื้อแขนกุด เสื้อแขนยาวมีกระดุมอยู่ข้างหน้า เสื้อกันหนาวลายหัวใจ
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริง พน : ได้สำรวจเสื้อมีเสื้อหลายแบบ มีเสื้อสีเขียวมีกระดุม 3 เม็ด แขนยาว มีเสื้อสีแดง มีเสื้อสีแดงมีกระดุมสีขาวแขนสั้น
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริง พูน : เสื้อแขนกุดมันไม่มีแขน เสื้อกันหนาวมีแขนยาว เสื้อยืดรูปปลาฉลามของออสตินเป็นเสื้อแขนสั้นสีฟ้า
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริง เพียงรุ้ง : มีเสื้อแขนยาว แขนสั้น แขนกุด มีเสื้อลายปูมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยมันเป็นเสื้อตัวเล็ก

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆวาดภาพสีน้ำจากการสังเกตของจริง
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริงด้วยสีน้ำ จิณณ์ : ได้สำรวจของไพตั้นเป็นลายทหารคอกลม เสื้อของออสตินเป็นสีเหลืองมีลายปลาฉลามคอกลมเหมือนกัน
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริงด้วยสีน้ำ ข้าวหอม : มีเสื้อของเกลเป็นรูปเอลซ่าเสื้อสีขาว เสื้อสีเขียวเป็นของผิงผิงมันเป็นเสื้อยืด มีเสื้อของนีโอสีแดง
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริงด้วยสีน้ำ แอนนี่ : หนูได้สำรวจเสื้อของพีชชี่ ออสติน แอนนี่ ไพตั้น ผิงผิง ทุกตัวมีสีกับลายไม่เหมือนกัน

Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริงด้วยสีน้ำ ผิงผิง : ได้สำรวจเสื้อของปาล์มมี่มีลายนางเงือกเป็นแมวนางเงือกมีเสื้อของเกลเป็นรูปเอลซ่าเป็นเสื้อสีขาวเหมือนกัน
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริงด้วยสีน้ำ ไพตั้น :ได้สำรวจของตัวเองของเพื่อน มีของพอร์ช ผิงผิง
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากการสังเกตของจริง เบลเบล :เสื้อขับมอเตอร์ไซค์กับเสื้อเดินป่า พีชชี่ : เสื้อแขนยาวกับเสื้อแขนสั้น
Project Approach เรื่อง เสื้อ  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากการสังเกตของจริง เกล :เสื้อแขนสั้นมีกระดุม นีโอ :เสื้อแขนยาวของพ่อ

BACK TO TOP