อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 อธิษฐ์ร้องเพลงให้คุณพ่อคุณแม่ฟังและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 น้ำใสเล่นเกมกับคุณพ่อ คุณแม่และพาเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 อนุภัทรพาคุณพ่อคุณแม่เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน ของตนเอง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ออร์กัสพาคุณพ่อคุณแม่ชื่มชมผลงานนิทรรศการ ของตนเอง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 รันพูดคุยเกี่ยวกับผลงานที่จัดแสดงให้คุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 นิวเล่านิทานที่แต่งขึ้นเองให้คุณแม่และพี่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ชาลีอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ตนเองสืบค้น ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ครอบครัวของกานต์ชื่นชมผลงานที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ฮิโกะอธิบายข้อมูลที่สืบค้นให้คุณพ่อคุณแม่ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเรื่องรถไฟ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 คุณแม่พูดคุยร่วมกับมีโมว์เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ครอบครัวธีทัตเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ครอบครัวปันปันเยี่ยมชมนิทรรศการและบันทึกภาพผลงานที่จัดแสดง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 คุณแม่มิกซ์บันทึกภาพผลงานกับมิกซ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องรถไฟ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ครอบครัวเจแปนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน เรื่องของรถไฟ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 นานะกำลังอธิบายถึงผลงานที่ตนเองทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน Project Approach เรื่อง “รถไฟ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สิงห์และคุณแม่กำลังอ่านข้อมูลที่เด็กๆอยากเรียนรู้

BACK TO TOP