อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าจากอินเตอร์เน็ต
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบ project approach เรื่องรถไฟ เรียนรู้คำศัพท์เช่น train
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้า จากรายการกบนอกกะลาใน YouTube
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 การเล่นบทบาทสมมติรถไฟลอดอุโมงค์โดยการเข้าแถว รอคอยลำดับก่อนหลัง

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเคลื่อนไหวกับครูเอ๋ ฟังเสียงจังหวะและทำนอง ที่ช่วยกันแต่งเนื้องร้อง โดยครูเอ๋ใส่ทำนองเพลงให้
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบ project approach เรื่องรถไฟ เรียนรู้คำศัพท์เช่น train
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูที่ในโรงเรียน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูต่างชาติในโรงเรียน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของคุณครูพละที่ในโรงเรียน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจการขึ้นรถไฟไทยและรถไฟฟ้า ของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 นำผลสำรวจที่ได้มาสรุปในแต่ละกลุ่ม
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันเขียนสรุปข้อความที่สืบค้นคำตอบ
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 นำมาติดลงบนชาร์ทเพื่อจัดแสดงผลงานในวันที่กำหนด
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทำของที่ระลึกให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมผลงาน

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟในอนาคตด้วยสีไม้สีเทียน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าบนกระดาษแผ่นใหญ่ด้วยสีน้ำพู่กัน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันสร้างรางรถไฟด้วยไม้ไผ่และใช้ค้อนตอกตะปู ผูกด้วยเชือกฟางเพื่อให้แน่นๆ
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันใช้ก้อนหินจริงโรยบนรางรถไฟ

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆใช้การวัดความยาวด้วยรองเท้ารวมกันทั้งหมดและนับจำนวน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มอธิษฐ์ ออร์กัส นิวและสิงห์ใช้ตลับเมตรและสายวัด วัดความยาวของรางรถไฟและบันทึกตัวเลข
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มระบายสีตู้รถไฟด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ระบายสีหัวรถจักรด้วยสีน้ำ

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมก้อนหินลงไปและช่วยกันทำให้ทั่วๆราง
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เริ่มประกอบเชื่อมตู้เข้าด้วยกัน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เชือกฟางผูกให้ติดกันและสำรวจความเรียบร้อย
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองรถไฟของเด็กๆเสร็จเรียบร้อย

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉัน ฮิโกะ : รถไฟมีความเร็วมากรูปร่างเปลี่ยนไปยาวกว่าเดิม
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉัน ออร์กัส : ฉันเคยนั่งรถไฟฟ้าชื่อภาษาอังกฤษ MRT
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉัน กานต์ : หนูไปนั่งMRTที่บางแสน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉัน น้ำใส : หนูนั่งรถไฟ BTS สายสีม่วง

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ นิว : รถไฟฟ้าวิ่งได้เพราะมีไฟฟ้าที่ราง
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ รัน : ฉันเห็นรถไฟฟ้าที่สถานีอ่อนนุช
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ สิงห์ : รถไฟฟ้าไม่มีควันพิษเหมือนรถไฟไทย
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ อธิษฐ์ : รถไฟฟ้ามีประตูอัตโนมัติเปิดเองได้

Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ ณโม : หัวรถจักรรถไฟใช้ไอน้ำขับเคลื่อน
Project Approach เรื่องรถไฟ ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟฟ้าของฉันด้วยสีน้ำ นานะ : รถไฟฟ้าจะไปหัวหินแต่วันนี้ยังไปไม่ถึง

BACK TO TOP