อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สิงห์นำข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ไปแต่งมาเล่า และอ่านให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เอิร์ธ มีโมว์ นานะและน้ำใสนำข้อมูลเกี่ยวกับ เนื้อเพลงที่ไปแต่งมาเล่าและอ่านให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ออร์กัสและธีทัตนำข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ไปแต่งมาเล่าและอ่านให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เรียนวิชาดนตรีกับครูเอ๋และนำเนื้อเพลงที่แต่งไปให้ครูเอ๋ช่วยใส่ทำนองและฝึกร้องตาม

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพข้อดีข้อเสียของรถไฟด้วยสีไม้สีเทียน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ติดปะต่อเติมภาพเกี่ยวกับเรื่องภายในของรถไฟด้วยสีเมจิ สีไม้และสีเทียน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มจำลองสถานที่ภายในรถไฟและภายในสถานีรถไฟ เช่น ที่นั่ง ห้องจำหน่ายตั๋วและที่นั่งรอรถไฟในชานชาลา
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มฮิโกะ ธีทัตและมีโมว์ เลือกทำผลงานเกี่ยวกับการเดินทางของรถไฟ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มธีทัต อนุภัทรและเจแปนสร้างเส้นทางการเดินรถไฟสายกรุงเทพ-อยุธยา
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มออร์กัส นิวและมีโมว์สร้างเส้นทางการเดินรถไฟ สายกรุงเทพ-เชียงใหม่
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มชาลี ออร์กัสและนิวเลือกภาพรถไฟที่ชอบ ทำเกมการศึกษา
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเอิร์ธ กานต์และธีทัตเลือกภาพรถไฟที่ชอบ ทำเกมการศึกษา

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กานต์เขียนแผนผังหัวข้อที่เรียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่และตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 น้ำใสและออร์กัสช่วยกันเขียนข้อมูลที่สืบค้น หัวข้อที่เรียนรู้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมิกซ์ มีโมว์ นานะและกานต์ช่วยกันเขียนข้อความที่สืบค้นได้จากข้อมูลที่หลากหลายและสรุปสิ่งที่เรียนรู้
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบ project approach เรื่องรถไฟ เรียนรู้คำศัพท์เช่น Station (สถานี) Subway(รถไฟใต้ดิน) Electric train (รถไฟฟ้า)

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 มีโมว์วาดภาพรถไฟปรับอากาศด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพรถไฟปรับอากาศด้วยสีน้ำ ของมีโมว์
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ปันปันวาดภาพรถไฟของประเทศญี่ปุ่นด้วยสีน้ำ บนกระดาษแข็ง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพรถไฟของญี่ปุ่นบนกระดาษแข็งด้วยสีน้ำของปันปัน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ที่นั่งบนรถไฟด้วยไม้ไอติมสีและวัสดุต่างๆของอนุภัทร
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ห้องจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟด้วยวัสดุต่างๆของมีโมว์
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพข้อดี ข้อเสียด้วยสีไม้ ณโม : รถไฟหัวกระสุนวิ่งเร็วมาก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพข้อดี ข้อเสียด้วยสีไม้ ชาลี : ชาลีได้เห็นยานพาหนะทุกอย่าง

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพข้อดี ข้อเสียด้วยสีไม้ อธิษฐ์ : อธิษฐ์กำลังนั่งรถไฟไปหัวหิน ไปเล่นน้ำทะเล
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟของฉันด้วยสีน้ำ สีไม้ เจแปน : รถไฟลอยฟ้า
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ติดปะและวาดภาพต่อเติมด้วยสีไม้ นิว : นิวนั่งรถไฟไปสถานีคลองตัน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ติดปะและวาดภาพต่อเติมด้วยสีไม้ นานะ : ทุกคนนั่งรถไฟสนุกมากๆและเห็นนกบินสี่ตัว

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพทางข้ามรถไฟด้วยสีชอล์ก ของมิกซ์
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สร้างการเดินทางของรถไฟด้วยวัสดุต่างๆ เอิร์ท : มีรถไฟวิ่งผ่านต้นคริสต์มาส
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สร้างการเดินทางของรถไฟด้วยวัสดุต่างๆ ออร์กัส : รางรถไฟสร้างผ่านแม่น้ำข้ามสะพานที่จังหวัดลพบุรีมีคนขึ้นเยอะเพราะไปเที่ยว
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สร้างภาพรถไฟด้วยหลอดกระดาษสี หินสีบนกระดาษแข็ง ฮิโกะ : หนูนั่งที่รถไฟหัวลำโพงไปลงสถานีคลองตันต้องซื้อตั๋วราคา 2 บาททุกคน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 คุณแม่ปันปันและคุณแม่สิงห์เข้ามาสอนเกี่ยวกับเรื่องรถไฟของประเทศญี่ปุ่นและขั้นตอนการขึ้น ลง รถไฟของประเทศญี่ปุ่น
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 คุณแม่ปันปันอธิบายเรื่องการใช้ตั๋วในการขึ้น ลงรถไฟในญี่ปุ่น
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 คุณแม่สิงห์แจกแผนที่ให้เด็กๆสำรวจเส้นทางเดินรถไฟในญี่ปุ่นและสำรวจเปรียบเทียบตั๋วรถไฟ ของประเทศไทย
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 คุณแม่อธิบายการสร้างรถไฟและขั้นตอนการทำ ให้เด็กๆเข้าใจ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 คุณแม่ช่วยการยึดติดต่อให้แต่ละกลุ่มโดยใช้อุปกรณ์เจาะรูเพื่อใช้เชือกผูกติดกันไม่ให้หลุด
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการตกแต่งหัวขบวนของมิกซ์ เจแปน ฮิโกะและเอิร์ธ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการตกแต่งตู้โบกี้ของชาลีและสิงห์
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการตกแต่งตู้โบกี้ของธีทัตและปันปัน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการตกแต่งตู้โบกี้ของกานต์และนานะ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการตกแต่งตู้โบกี้ของรันและฌโม

BACK TO TOP