อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เล่าเรื่องคุณพ่อของฉันพูดคุยถึงสิ่งที่คุณพ่อและตัวเองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบ project approach เรื่องรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ชาลีและเจแปนช่วยกันสร้างสถานีรถไฟด้วยเลโก้
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างสถานีรถไฟด้วยเลโก้ของชาลีและเจแปน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมิกซ์ อนุภัทร ธีทัตและกานต์สร้างเส้นทางการเดินทางของรถไฟชุดอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมส่วนต่อขยายและเพื่อนๆมาช่วยกันสร้างและได้ทดลองเล่น
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสังเกตเส้นทางการเดินทางด้วยรถไฟตามภาคต่างๆบนแผนที่ประเทศไทย
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเพิ่มเติมในหนังสือและแผนที่ในหนังสือเล่มใหญ่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 แต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นและแบ่งงานกันทำ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมีโมว์ อนุภัทร กานต์และเจแปน สืบค้นในแผ่นพับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มออร์กัส นานะ สิงห์และปันปันสืบค้นการเดินรถไฟสายใต้จากหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทยและแผ่นพับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมิกซ์ อธิษฐ์ รันและส้ำใสสืบค้นการเดินรถไฟสายใต้จากหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทยและแผ่นพับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมีโมว์ อนุภัทร กานต์และเจแปนนำเสนอผลงานการเดินทางโดยรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ-พัทยา
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการเดินทางโดยรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ-พัทยา ของมีโมว์ อนุภัทร กานต์และเจแปน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมิกซ์ อธิษฐ์ รันและน้ำใสนำเสนอผลงาน การเดินทางโดยรถไฟสายอีสานกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการเดินทางโดยรถไฟสายอีสาน กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีของมิกซ์ อธิษฐ์ รันและน้ำใส

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มชาลีและธีทัตนำเสนอผลงานการเดินทางโดยรถไฟสายเหนือกรุงเทพฯ-พิษณุโลก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการเดินทางโดยรถไฟสายเหนือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ของชาลี ธีทัตและณโม
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสิงห์ ปันปัน นานะและออร์กัสนำเสนอผลงานการเดินทางโดยรถไฟสายใต้กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการเดินทางโดยรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ของสิงห์ ปันปัน นานะและออร์กัส

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟไปไหนได้บ้างด้วยสีไม้ มิกซ์ : มิกซ์อยากนั่งรถไฟไปทะเล
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟไปไหนได้บ้างด้วยสีไม้ ชาลี : ชาลีนั่งรถไฟไปพิษณุโลก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟไปไหนได้บ้างด้วยสีไม้ นิว : รถไฟสายเหนือไปเชียงใหม่
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟไปไหนได้บ้างด้วยสีไม้ มีโมว์ : รถไฟไปเที่ยววัด

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจัดวางรูปแบบรถไฟด้วยวัสดุไม้ และหินสี ทรายสีของน้ำใส: ฉันนั่งรถไฟไปซื้อของเจอต้นไม้และตึกที่อยู่ใกล้กับตลาด ที่ตลาดมีสถานีรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจัดวางรูปแบบรถไฟด้วยวัสดุไม้ และหินสี ทรายสีของเอิร์ธ: เอิร์ธกำลังไปสถานีรถไฟ

BACK TO TOP