อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆดูประวัติรถไฟไทยและสืบค้นข้อมูลใน Google YouTube
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆดูประวัติรถไฟไทยและสืบค้นข้อมูลใน Google YouTube
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิว มิกซ์และออร์กัส เล่าเรื่องของรถไฟแต่ประเภทจากใบสืบค้นที่นำมาจากบ้าน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิว กานต์ ฮิโกะ น้ำใสและนานะ เล่าเรื่องของรถไฟแต่ประเภทจากใบสืบค้นที่นำมาจากบ้าน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ชาลี มีโมว์และณโม สำรวจรถไฟที่เคลื่อนที่โดยใช้ไฟฟ้า เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งได้ทั้งบนดินและใต้ดิน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เจแปนนำโมเดลรถไฟมาแบ่งปันเพื่อนๆสำรวจ และประกอบเป็นรูปรถไฟสำเร็จ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประกอบโมเดลรถไฟของเจแปน น้ำใส กานต์ มีโมว์ มิกซ์และสิงห์
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมวาดภาพรถไฟในประเทศไทยตามใจชอบด้วยสีไม้ สีเมจิก และสีเทียน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มกานต์ ฮิโกะ นานะและออร์กัส เลือกสร้างสถานีรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มชาลี เจแปนและอนุภัทรต่อรถไฟและเส้นทางเดิน ออกจากสถานีไปรับผู้โดยสารตามสถานีต่างๆต่อไป
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมิกซ์ อนุภัทร น้ำใสและอธิษฐ์สร้างการเดินทาง โดยรถไฟ จากวัสดุต่างๆ เช่นไม้ไอติม ไม้ตะเกียบ หลอดกระดาษ หินสีต่างๆ เป็นต้น
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ฮิโกะประดิษฐ์นิทานกล่องตามใจชอบโดยเลือกใช้ วัสดุที่หลายหลาย

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมิกซ์ กานต์ น้ำใส นานะและฮิโกะ เล่นการเดินทางทางรถไฟและจัดวางสิ่งที่เกี่ยวข้องในมุมบล็อกสนามเล็ก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เลือกเล่นการเดินทาง ทางรถไฟจำลองในสนามเล็ก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบproject approach เรื่องรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบproject approach เรื่องรถไฟ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมดนตรีกับครูเอ๋ที่ห้องเรียนใหม่โดยออกท่าทางตามจังหวะดนตรีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ธีทัตและรันสืบค้นต่อในหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลของรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของรถไฟ และรถไฟความเร็วสูง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจรถไฟความเร็วสูงจำลองพูดคุยเปรียบเทียบกับรถไฟดีเซลราง

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ออกแบบตั๋วรถไฟและบันทึกรายละเอียด บนตั๋วรถไฟของจริง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 มิกซ์และมีโมว์วาดภาพสถานีรถไฟหัวลำโพง และเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ปันปันและนานะวาดภาพรถไฟความเร็วสูงด้วยสีชอล์ก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ปันปันและนานะเล่าเรื่องจากสิ่งที่วาดให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ธีทัตวาดภาพรถไฟฟ้าด้วยสีชอล์ก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพรถไฟฟ้าด้วยสีชอล์กของธีทัต
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ออร์กัสและกานต์วาดภาพสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ออร์กัสและกานต์เล่าเรื่องจากภาพให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นกระดาษจัดวางวัสดุและโรยทรายสีเกี่ยวกับรถไฟบนกระดาษแข็งของนานะ :รถไฟบรรทุกของไปส่งที่ห้างบิ๊กซี
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นกระดาษจัดวางวัสดุและโรยทรายสีเกี่ยวกับรถไฟบนกระดาษแข็งของมีโมว์ : รถไฟไปส่งสัตว์ที่สวนสัตว์และส่งคนที่สถานีรถไฟและรถไฟไปรับคนต่อไป
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจัดวางไม้ไอติมและโรยทรายสีเกี่ยวกับรถไฟบนกระดาษแข็งของมิกซ์ : ฉันนั่งรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปเชียงใหม่ใช้เวลานานมาก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจัดวางไม้ไอติมและโรยทรายสีเกี่ยวกับรถไฟบนกระดาษแข็งของอธิษฐ์ : อธิษฐ์นั่งรถไฟไปกับพ่อ ที่ญี่ปุ่นไปซื้อกีวี่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ทัศนศึกษารถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เด็กๆรอรับตั๋วรถไฟเพื่อไปขึ้นที่ชานชาลาที่กำหนด
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆชูตั๋วรถไฟของตนเองและดูราคาบนตั๋วมีราคา 2 บาท
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ท่านวิทยากรอธิบายห้องบริการต่างๆภายในสถานีรถไฟให้เด็กๆฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆและคณะเดินไปยังชานชาลาเพื่อรอขึ้นรถไฟจริงๆ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกำลังรอขบวนรถไฟที่จะเข้ามารับขึ้นไปยังสถานีคลองตัน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตรางของรถไฟที่เป็นเหล็กเส้นรางคู่และมีหินโรยทับและนับจำนวนหน้าต่างของแต่ละโบกี้
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตรูปแบบ สี และส่วนประกอบแต่ละส่วนของรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เจ้าหน้าที่อธิบายให้กับเด็กๆที่สงสัยและถามตอบในสิ่งที่รู้และอยากรู้เพิ่มเติม

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กและผู้ปกครองร่วมถ่ายรูปกับคณะเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความรู้กับเด็กๆในครั้งนี้
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันมอบของเพื่อขอบคุณให้กับท่านวิทยากร
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆขึ้นรถไฟจากสถานีหัวลำโพงและส่งตั๋วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจตามระเบียบและนั่งให้อยู่กับที่โดยไม่ลุกเดินไปมาให้เกิดอุบัติเหตุได้ดี
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อถึงสถานีคลองตันเด็กๆเตรียมตัวลงโดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับส่งให้เด็กๆลงมาอย่างปลอดภัยทุกคน

BACK TO TOP