อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มฮิโกะ กานต์ ออร์กัส ธีทัตและนานะเล่าเรื่องส่วนประกอบของรถไฟที่สืบค้นมาจากบ้าน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเอิร์ธ์ เจแปน ชาลีและน้ำใสเล่าเรื่องส่วนประกอบของรถไฟที่สืบค้นมาจากบ้าน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิว สิงห์ และรันเล่าเรื่องส่วนประกอบของรถไฟที่สืบค้นมาจากบ้าน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมดนตรีกับครูเอ๋ที่ห้องเรียนใหม่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 Teacher Nien เข้ามาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเมื่อวันพุธเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ชาลี มิกซ์วาดภาพรถไฟไอน้ำด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ปันปันและกานต์วาดภาพรถไฟไอน้ำด้วยสีน้ำ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกทำกิจกรรมประดิษฐ์คำว่ารถไฟด้วยวัสดุต่างๆตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 มิกซ์เลือกประดิษฐ์จอร์จ สตีเวนสัน ผู้ประดิษฐ์รถไฟคนแรก ด้วยวัสดุต่างๆตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มธีทัต เจแปน สิงห์ อนุภัทรและกานต์เลือกเล่นการเดินทางด้วยรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิว ออร์กัส ชาลี น้ำใส ฮิโกะและมิกซ์ เลือกเล่นการต่อรางรถไฟด้วยเศษกิ่งไม้บนกระบะทราย

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 อธิษฐ์และธีทัตช่วยกันต่อรางรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ธีทัตนำมาทดลองเล่นโดยใช้แรงตนเองขับเคลื่อน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ธีทัตเล่นต่อเส้นทางของรถไฟฟ้า
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ธีทัตและชาลีนำรถไฟฟ้ามาทดลองวิ่งบนรางสังเกตการเคลื่อนที่ของขบวนรถขณะวิ่งบนราง

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กานต์ นานะและนิว เล่นสร้างและจัดวางเส้นทางรถไฟด้วยไม้ตะเกียบและไม้ไอติม
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กานต์และนานะทดลองวิ่งรถไฟบนรางที่ช่วยกันสร้างและจัดวางด้วยไม้ไอติมและไม้ตะเกียบ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างและจัดวางเส้นทางเดินรถไฟโดยใช้ไม้ตะเกียบและไม้ไอติมเป็นรางคู่
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวเรื่องการทำงานและส่วนประกอบของรถไฟ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 เจแปนและสิงห์ช่วยกันต่อสถานีและเส้นทางการเดินทางของรถไฟฟ้า
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 และนำรถไฟฟ้ามาทดลองวิ่งสังเกตการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าขณะวิ่งไปบนราง

BACK TO TOP