อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กออกมาเสนอเรื่องที่อยากเรียน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 มีโมว์พูดคุยและบอกเหตุผลที่อยากเรียนเรื่องที่ตนเองเสนอพร้อมทั้งเพื่อนๆให้ความสนใจในเรื่องที่มีโมว์เสนอ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆลงความเห็นและเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆออกมาสรุปเรื่องที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังและเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุดคือเรื่องรถไฟ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 และเด็กๆพูดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 กราฟสรุปหัวข้อที่อยากเรียนรู้ของเด็กๆ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเล่นบทบาทสมมติพร้อมกับร้องเพลงรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆวาดภาพเกี่ยวกับรถไฟด้วยสีไม้

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับรถไฟพร้อมอุปกรณ์ในการช่วยปั้น
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มมิกซ์ อธิษฐ์ ธีทัตและชาลี เลือกปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับรถไฟพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่วยปั้น
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มชาลี น้ำใส ธีทัตและออร์กัส เลือกจัดวางรูปทรงเป็นรูปรถไฟและใช้ค้อนตอกตะปูยึดติด
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ออร์กัสและมีโมว์เลือกประดิษฐ์รถไฟด้วยวัสดุต่างๆและเลือกอุปกรณ์ในการยึดติดตัดต่อด้วยตนเอง

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 มิกซ์และธีทัตเล่นต่อชุดรถไฟขบวนเล็ก
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ชาลีและเจแปนเล่นต่อเลโก้เป็นสถานีรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ปันปันเล่นต่อรางรถไฟด้วยฝาขวดน้ำ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อรางรถไฟด้วยฝาขวดน้ำของปันปัน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิว ธีทัต กานต์ นานะและฮิโกะเล่นต่อบล็อคไม้สร้างเป็นสถานีและรางรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อบล็อคไม้สร้างเป็นสถานีและรางรถไฟของกลุ่มนิว ธีทัต กานต์ นานะและฮิโกะ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 กานต์เล่นต่อรางรถไฟด้วยไม้ไอติมสี
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อรางรถไฟด้วยไม้ไอติมสีของกานต์

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 รันติดปะไม้ไอติมสีและวัสดุต่างๆเป็นรูปเกี่ยวกับรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการติดปะไม้ไอติมสีและวัสดุต่างๆเป็นรูปเกี่ยวกับรถไฟของรัน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ณโมติดปะไม้ไอติมสีและวัสดุต่างๆเป็นรูปเกี่ยวกับรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการติดปะวัสดุต่างๆเป็นรูปเกี่ยวกับรถไฟ ของณโม

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 เจแปนต่อรางรถไฟด้วยไม้จิ้มฟันสีและหลอดกระดาษ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อรางรถไฟด้วยไม้จิ้มฟันสีและหลอดกระดาษของเจแปน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์รถไฟด้วยวัสดุต่างๆ ออร์กัส : รถไฟของออร์กัสทำมาจากกล่อง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์รถไฟกำลังแล่นไปที่สถานี ด้วยเศษวัสดุของมีโมว์

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพด้วยสีเทียน รถไฟของฉัน ออร์กัส : ฉันตอนไปโรงเรียนฉันเจอรถไฟที่ทางรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพด้วยสีเทียน รถไฟของฉัน น้ำใส : คนนั่งรถไฟไปเที่ยวทะเล
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพด้วยสีไม้ รถไฟของฉัน มิกซ์ : ฉันขึ้นรถไฟไปเพชรบุรี
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพด้วยสีไม้ รถไฟของฉัน มีโมว์ : มีรถไฟส่งของแต่ฝนตกทำให้รถไฟไปส่งช้า

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพด้วยสีน้ำ รถไฟของฉัน เอิร์ท : รถไฟกำลังไปรับคนที่สถานี
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพด้วยน้ำ รถไฟของฉัน กานต์ : รถไฟจะไปโคราช
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน ปันปัน : หนูกับแม่อยู่บนรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพด้วยสีน้ำ รถไฟของฉัน ปันปัน : รถไฟกำลังผ่านบ้านปันปัน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน นานะ : นี่คือรางรถไฟสายรุ้ง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน ณโม :ที่นั่งบนรถไฟมีคนนั่งหลายคน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์รถไฟด้วยวัสดุต่างๆ เอิร์ธ : เอิร์ธขับรถไฟไปเที่ยวที่สวนสัตว์
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน อธิษฐ์ : รถไฟกำลังวิ่งไปส่งผู้โดยสาร

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน เอิร์ท :รถไฟวิ่งบนราง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน มิกซ์ : ฉันขึ้นรถไฟไปชมวิว
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน ชาลี :รางรถไฟชาลีขึ้นรางรถไฟไปถ่ายรูป
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจัดวางบล็อกอาร์ต กานต์ : หนูสร้างรถไฟ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจัดวางรูปรถไฟด้วยบล็อกไม้สีรูปทรงต่างๆของออร์กัส
Project Approach เรื่อง รถไฟ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจัดวางรูปรถไฟด้วยบล็อกไม้สีรูปทรงต่างๆของธีทัต

BACK TO TOP