อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเล่นต่อขบวนรถไฟโดยร้องเพลง..
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมผู้นำผู้ตามโดยมีมิกซ์ออกมานำเพื่อนๆก่อน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ออร์กัสอ่านความหมายของคำว่ารถไฟคืออะไร ในพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรติ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 และร่วมกันสืบค้นต่อในพจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์และช่วยกันจดบันทึก

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กานต์และปันปันนำข้อมูลที่สืบค้นมาจากบ้านและอ่านให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 น้ำใสและมิกซ์นำรถไฟของเล่นจำลองมาจากบ้านและเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มชาลี นิวและนานะ สืบค้นและช่วยกันอ่าน และเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นใหญ่
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มฮิโกะ มิกซ์ ปันปันและกานต์ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มปันปัน ฮิโกะและออร์กัส สืบค้นผู้ประดิษฐ์รถไฟเป็นคนแรกและเขียนลงบนกระดาษแผ่นใหญ่
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันอ่านและตกแต่งผลงานของกลุ่มตัวเอง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 มิกซ์เขียนข้อความเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์รถไฟ ที่ได้สืบค้นมา
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มกานต์ ออร์กัสและน้ำใส วาดภาพรถไฟของเล่นจำลองด้วยสีชอล์กน้ำมันและเล่าเรื่องด้วยตนเอง

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเลือกทำกิจกรรมติดปะวัสดุต่างๆเกี่ยวกับรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ธีทัตเลือกประดิษฐ์รถไฟของฉันด้วยวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเด็กๆเลือกทำกิจกรรมฉีกหรือม้วนกระดาษ และติดปะให้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ชาลี นานะและนิว นำเสนอข้อมูลรถไฟคืออะไร ให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ปันปันและฮิโกะ นำเสนอข้อมูลผู้ประดิษฐ์รถไฟ คนแรกให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 มิกซ์ นำเสนอข้อมูลประวัติผู้ประดิษฐ์รถไฟคนแรก ให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 น้ำใส ออร์กัสและกานต์ เล่าเรื่องจากภาพวาดรถไฟของเล่นจำลองด้วยสีชอล์กน้ำมัน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มชาลี สิงห์และอธิษฐ์เลือกเล่นรถไฟของเล่นจำลอง สังเกตการยึดติดของโบกี้แต่ละโบกี้ที่เชื่อมต่อติดกัน

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มรัน ธีทัตและอนุภัทรเลือกเล่นการสร้างรางรถไฟด้วยไม้บล็อกและโรยด้วยก้อนหินจริง
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 จากนั้นนำรถไฟของเล่นจำลองมาทดลองเล่น
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 และเปลี่ยนกลุ่มกันนำสิ่งที่ตนเองประดิษฐ์ มาทดลองเล่นอย่างสนุกสนาน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 สิงห์และปันปันเล่นต่องรางรถไฟและทดลองเล่นการวิ่งบนราง สังเกตการเคลื่อนที่ของรถไฟ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีไม้ของชาลี
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีชอล์กน้ำมัน ของน้ำใส : หนูนั่งรถไฟไปเที่ยวที่สวนสัตว์
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีชอล์กน้ำมัน ของออร์กัส : รถไฟที่เป็นรถจักรไอน้ำเวลาวิ่งที่ราง จะมีเสียงดัง ปู๊นปู๊น
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีชอล์กน้ำมัน ของกานต์ : รถไฟพาครัวไปส่งตลาดชายของเก่า

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการบันทึกข้อมูลรถไฟคืออะไร ของกลุ่มชาลี นิวและนานะ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการบันทึกข้อมูลผู้สร้างรถไฟคันแรก ของปันปันและฮิโกะ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการบันทึกข้อมูลประวัติผู้สร้างรถไฟคันแรก ของมิกซ์
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์รถจักรไอน้ำด้วยแกนทิชชูของธีทัต รถไฟ ปู๊นปู๊นขบวนยาว

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์รถจักรไอน้ำด้วยวัสดุต่างๆของอธิษฐ์ : รถไฟมีปล่องไอน้ำอยู่ข้างบน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีชอล์กน้ำมัน อธิษฐ์ : รถไฟโบราณเอาไว้บรรทุกหิน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีชอล์กน้ำมัน ณโม : ณโมไปขึ้นรถไฟโบราณ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีชอล์กน้ำมัน ณโม : ณโมไปขึ้นรถไฟโบราณ

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีชอล์กน้ำมัน ณโม : ณโมไปขึ้นรถไฟโบราณ
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟของฉันด้วยสีน้ำ มีโมว์ : ฉันเคยขึ้นไฟไปเที่ยว
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถไฟของฉันด้วยสีน้ำ สิงห์ : เคยขึ้นรถไฟไปเที่ยวกับกับพ่อแม่
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถจักรไอน้ำด้วยสีชอล์กน้ำมันและสีน้ำ ปันปัน : รถไฟวิ่งอยู่บนรางเหล็ก

Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 สร้างรางรถไฟด้วยไม้ตะเกียบ ไม้ไอติมและโรยทราย ชาลี : มีรางรถไฟที่มีก้อนหินเพื่อจะได้ไม่หลุด
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ฉีกปะกระดาษเกี่ยวกับรถไฟ ฮิโกะ : หนูเคยขึ้นรถไฟที่หัวหิน
Project Approach เรื่อง รถไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561 ฉีกปะกระดาษเกี่ยวกับรถไฟ รัน : คุณแม่พารันขึ้นรถไฟไปเที่ยวที่ภูเขา

BACK TO TOP