อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสรุป “เครื่องบิน”
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสรุป “เครื่องบิน” แบ่งปัน : เครื่องบินพาณิชย์กำลังจะลงจอดเพราะมีฝนตกหนักมาก แล้วก็มีลมแรงมาก เครื่องบินพาณิชย์ 2 ลำ มันกำลังลงจอดฉุกเฉินที่สนามบิน ข้างในเครื่องบินมีผู้โดยสารหลายคน ผู้โดยสารเขานั่งที่เก้าอี้ เขารัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย เครื่องบินพาณิชย์จะมีนักบินเป็นคนขับ เขาใช้นักบิน 2-4 คน เพราะว่าเขาเดินทางไกล ในห้องคนขับหรือห้องนักบินจะมีปุ่มกดเยอะมาก มีทั้งด้านล่างและด้านบน นักบินเขาจะสลับกันขับเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสรุป “เครื่องบิน” จิฎา : เครื่องบินโดยสารหรือเรียกว่าเครื่องบินพาณิชย์ มันพาผู้โดยสารไปเที่ยว มันอยู่บนอากาศ เพราะมันมีปีก ปีกมันช่วยให้เครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้าได้ เครื่องบินโดยสารสามารถรับคนได้เยอะมาก ในเครื่องบินมีแอร์โฮสเตสคอยดูแลเสิร์ฟน้ำให้ เวลาเครื่องบินกำลังบินขึ้นบนท้องฟ้า ล้อเครื่องบินมันจะหุบเข้าไป เพื่อไม่ให้มาชนนก และก็ไม่ให้มันต้านอากาศ แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์กำลังจะจอดบนสนามที่มีตัว H เฮลิคอปเตอร์มีใบพัด เฮลิคอปเตอร์นั่งได้ 4 คน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสรุป “เครื่องบิน” ตันตัน : เครื่องบินโดยสารมีหน้าต่างเยอะมาก เครื่องบินโดยสารมีนักบินเป็นคนขับ แต่เครื่องบินรบมีทหารอากาศเป็นคนขับ เครื่องบินมีล้อ เวลาบินบนท้องฟ้าเครื่องบินจะเก็บล้อ เครื่องบินรบมีคนขับคนเดียว เครื่องบินโดยสารมีคนขับได้ 1-4 คน เขาจะสลับกันขับตอนที่บินไปต่างประเทศ

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสรุป “เครื่องบิน” ใบโพธิ์ : เครื่องบินรบทหารอากาศเป็นคนขับ เครื่องบินรบมีเครื่องยนต์ มีปีก มีหน้าต่าง มีเก้าอี้คนขับ เครื่องบินรบจะบินตรวจพื้นที่รอบๆทางอากาศ ดูว่าจะมีคนร้ายเข้ามาในประเทศเราไหม ที่ปีกของเครื่องบินรบมีเครื่องยนต์ มีลูกกระสุนเอาไว้ยิงต่อสู้ทางอากาศกับผู้ร้าย
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ปั้นดินสรุป “เครื่องบิน”
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินสรุป “เครื่องบิน” จิณณ์ : เครื่องบินพาณิชย์มันสามารถขนผู้โดยสารได้เยอะ เครื่องบินจะเก็บล้อตอนที่ Landing ขึ้นบนท้องฟ้า
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินสรุป “เครื่องบิน” วิล : เครื่องบิน A380 กำลังพาผู้โดยสารไปต่างประเทศ ด้านหน้าของเครื่องบินจะเป็นห้องของคนขับ มีปุ่มกดเยอะมาก ปุ่มกดจะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่าง เก้าอี้คนขับสามารถปรับได้

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินสรุป “เครื่องบิน” ปัน : เครื่องบินสายการบินไทยเป็นเครื่องบินโดยสารของประเทศไทย กำลังวิ่งบนรันเวย์ขึ้นบนท้องฟ้า
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินสรุป “เครื่องบิน” ภัค : เครื่องบินรบมีทหารอากาศขับ ลูกกระสุนอยู่ตรงปีก
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์สรุป “เครื่องบิน” โอโซน : เครื่องบินรบ ตรงกลางของปีกเป็นปืน ทหารอากาศเป็นคนขับเครื่องบินรบ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์สรุป “เครื่องบิน” จีน : เครื่องบินโดยสารจะเติมน้ำมันตรงปีก 2 ข้าง เท่าๆกัน มีห้องเก็บสัมภาระ มีห้องผู้โดยสาร มีห้องครัวของแอร์โฮสเตส และมีห้องน้ำ ในเครื่องบินจะมีเก้าอี้ของผู้โดยสาร ที่เก้าอี้จะมีที่วางอาหารด้วย

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันวาดภาพเครื่องบินและนำมาผูกกับเชือกเพื่อทำเป็นของที่ระลึก
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ของที่ระลึก “เครื่องบิน”
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำรันเวย์ที่ทำไว้มาจัดวางในห้องเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและไว้เล่นกับเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำแผ่นแม่เหล็กมาต่อบนโต๊ะไฟเป็นรันเวย์เพื่อเล่นกับเครื่องบิน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันนำหนังสือเดินทางมาจัดวางไว้บนโต๊ะเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 วาดส่วนปีกเครื่องบินเพื่อไปนำประกอบกับเครื่องบินจำลองลำใหญ่
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 วาดหางเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ตกแต่งลวดลายปีกและหางเครื่องบิน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 นำพลาสติกใสมาติดที่หน้าต่างเป็นกระจกในห้องผู้โดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ต่อปีกเครื่องบินกับลำตัวเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทำห้องนักบินโดยจำลองปุ่มและอุปกรณ์ต่างๆในห้องนักบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันนำเก้าอี้มาจัดวางในห้องผู้โดยสาร

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ตกแต่งลวดลายของหลังคาเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 นำหลังคาเครื่องบินมาเชื่อมต่อกับลำตัวเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆวาดภาพเครื่องบินมาติดตกแต่งที่ลำตัวเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันตกแต่งภายในห้องผู้โดยสาร

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติการขึ้นเครื่องบินและการขับเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติการขึ้นเครื่องบินและการขับเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพประโยชน์และโทษของเครื่องบิน สแต๊มป์ : คนขึ้นเครื่องบินไปเที่ยว ไปได้เร็ว
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพประโยชน์และโทษของเครื่องบิน มินะ : เครื่องบินใช้น้ำมันจะทำให้อากาศเสีย

BACK TO TOP