อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทำท่าทางเคลื่อนที่เป็นเครื่องบินแบบต่างๆ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเครื่องบินแบบต่างๆด้วยการสังเกตภาพและเปรียบเทียบ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจ สังเกตเครื่องบินทหารที่เพื่อนนำมา
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ขดเชือกและตกแต่งเป็นเครื่องบิน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการขดเชือกและตกแต่งเป็นเครื่องบินแบบต่างๆ แบมแบม : เครื่องบินโดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการขดเชือกและตกแต่งเป็นเครื่องบินแบบต่างๆ ปราชญ์ : เฮลิคอปเตอร์
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการขดเชือกและตกแต่งเป็นเครื่องบินแบบต่างๆ ของขวัญ : เครื่องบินการบินไทย
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการขดเชือกและตกแต่งเป็นเครื่องบินแบบต่างๆ ตังตัง : เฮลิคอปเตอร์

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ทำภาพตัดต่อเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำภาพตัดต่อเครื่องบิน (เจได)
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำภาพตัดต่อเครื่องบิน (ไข่แก้ว)
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำภาพตัดต่อเครื่องบิน (ใบโพธิ์)

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 จำลองส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน คาร์ตัน : ใบพัดเฮลิคอปเตอร์
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 จำลองส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน มินะ : ลำตัวเครื่องบิน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 จำลองส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน ต.ไต๋ : ปีกเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 จำลองส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน สแต๊มป์ : หางเครื่องบิน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันนำกล่องกระดาษมาต่อเพื่อจำลองเครื่องบินโดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำเทปใสมาเชื่อมต่อกล่องกระดาษให้ติดกัน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 วาดหน้าต่างในห้องโดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันลงสีลำตัวของเครื่องบิน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันคิดแต่งเรื่องราวในนิทานและวาดภาพประกอบ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 นิทานเรื่อง “ช่วยด้วย!ช่วยนักบินรบหน่อย”
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 1.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเครื่องบินรบลำหนึ่งตกหลุมอากาศแรงมากๆแล้วตกน้ำทะเลไป
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 2.มีเครื่องบินพาณิชย์บินผ่านมาเห็นเครื่องบินรบตกลงไปในน้ำทะเล นักบินแจ้งไปที่หอบังคับการบินให้ส่งคนมาช่วย

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 3. นักบินขับเฮลิคอปเตอร์มาช่วยส่งเชือกลงไปยาวๆไปผูกกับคนที่อยู่ในเครื่องบินรบให้ปีนขึ้นมา
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 4. อยู่ดีๆฝนตกลงมา นักบินในเครื่องบินรบปีนเชือกไม่ได้เพราะลื่น นักบินในเฮลิคอปเตอร์ส่งบันไดลงมาช่วยใหม่
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 5. นักบินรบพยายามปีนบันไดขึ้นไปใหม่จนขึ้นไปในเฮลิคอปเตอร์ได้
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 6. นักบินเฮลิคอปเตอร์รีบขับเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนดาดฟ้าของโรงพยาบาล และส่งนักบินรบไปหาหมออย่างปลอดภัย

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สังเกตอุปกรณ์และปุ่มต่างๆในห้องควบคุมการบิน (Cockpit)
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 สังเกตดูที่เก็บน้ำมันตรงปีกเครื่องบินจากเครื่องบินจำลอง
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้รู้จักกับคันบังคับและทดลองใช้ขับเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากการทัศนศึกษา Flight Experience Flight Simulator

BACK TO TOP