อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเครื่องบินแบบต่างๆและวาดภาพ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเครื่องบินแบบต่างๆ แพน : เครื่องบินพาณิชย์พาคนไปเที่ยวต่างประเทศและต่างจังหวัด มีนักบินเป็นคนขับ มีแอร์โฮสเตสเป็นคนดูแลผู้โดยสาร แล้วเครื่องบินพาณิชย์จะมีหน้าต่าง ถ้าเครื่องบินรบก็จะไม่มีหน้าต่าง
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเครื่องบินแบบต่างๆ ตันตัน : เครื่องบินนกแอร์เป็นเครื่องบินโดยสาร มันพาคนไปเที่ยว ในเครื่องบินมีเก้าอี้ มีเข็มขัด เครื่องบินนกแอร์มีปีกกับหางบังคับทิศทางลมให้บินไปข้างหน้า แล้วมันจะบินถอยหลังไม่ได้

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเครื่องบินฝนหลวงและประดิษฐ์
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ จิฎา : เครื่องบินฝนหลวง
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ ปัน : เครื่องบินฝนหลวง
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 จำลองและตกแต่งเครื่องบินแบบต่างๆ

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ ภัค : เครื่องบินรบ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ แบ่งปัน : เครื่องบินโดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเฮลิคอปเตอร์จำลองและร่วมพูดคุยเปรียบเทียบกันเครื่องบินพาณิชย์
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินรบลงในตาราง

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันวาดภาพสิ่งที่เปรียบเทียบลงในตาราง Venn Diagram เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินรบ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 จำลองถนนรันเวย์ในสนามบินโดยช่วยกันวาดเส้นถนนรันเวย์ตามที่สืบค้น
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันวาดภาพและตกแต่งสิ่งต่างๆที่มีในถนนรันเวย์
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำถนนรันเวย์ที่ทำไว้มาเล่นบทบาทสมมติกัน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆผลัดกันนำเครื่องบินจำลองที่ตนทำไว้มาเล่นกับถนนรันเวย์ในสนามบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ตาราง Venn Diagram เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินรบ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตเครื่องบินฝนหลวงและขั้นตอนการทำฝนหลวงในนิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙”
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “เครื่องบิน”

BACK TO TOP