อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 พี่นักบินได้ให้เด็กๆทำท่าเป็นปีกเครื่องบินและสาธิตการทำงานของปีกเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 พี่นักบินได้เปิดภาพใน YouTube ให้เด็กๆได้สังเกตการทำงานของนักบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับพี่นักบินไว้เป็นที่ระลึก
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ผลัดกันมาเล่าถึงลักษณะของเครื่องบินตามที่ได้ไปสืบค้นด้วยวิธีการต่างๆ

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันวาดภาพและตกแต่งส่วนประกอบของเครื่องบินกันเป็นกลุ่ม
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้รู้จักกับคำศัพท์ของส่วนประกอบของเครื่องบินและเล่นเกมหาคำศัพท์ที่เหมือนแบบ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้นำคำศัพท์ส่วนประกอบของเครื่องบินไปติดให้ตรงกับภาพที่วาดไว้
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำผลงานการวาดภาพและติดคำศัพท์ส่วนประกอบของเครื่องบินมาเล่าให้เพื่อนฟัง

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพส่วนประกอบของเครื่องบิน (ปราชญ์/วิล/จีน/มินะ/คาร์ตัน)
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำผลงานการวาดภาพและติดคำศัพท์ส่วนประกอบของเครื่องบินมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพส่วนประกอบของเครื่องบิน (ต.ไต๋/ปัน/จิณณ์/แบ่งปัน/ภัค)
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำผลงานการวาดภาพและติดคำศัพท์ส่วนประกอบของเครื่องบินมาเล่าให้เพื่อนฟัง

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพส่วนประกอบของเครื่องบิน (สแต๊มป์/แบมแบม/โอโซน/ตังตัง/ตันตัน)
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำผลงานการวาดภาพและติดคำศัพท์ส่วนประกอบของเครื่องบินมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพส่วนประกอบของเครื่องบิน (ใบโพธิ์/แพน/จิฎา/ไข่แก้ว/ของขวัญ)
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้คิดใช้ร่างกายของตนเองมาต่อเป็นลักษณะของเครื่องบิน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมติในการขึ้นเครื่องบินโดยนำหนังสือเดินทางไปเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเข้ามานั่งรอที่รับรองระหว่างรอขึ้นเครื่องบินโดยสังเกตหนังสือเดินทางและตั๋วโดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเข้ามานั่งในเก้าอี้ตามเลขที่นั่งในตั๋วโดยสารและฟังพี่แอร์โฮสเตสให้ความรู้
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆดูการสาธิตวิธีการใช้หน้ากากออกซิเจน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังพี่แอร์โฮสเตสให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจสังเกตห้องเตรียมอาหารในเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้รับประทานของว่างจากที่พี่แอร์โฮสเตสแจกให้และได้วาดรูปที่ตนสนใจ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับคุณตา คุณแม่ของขวัญ และพี่แอร์โฮสเตสที่มาช่วยดูแลเด็กๆไว้เป็นที่ระลึกจากการทัศนศึกษา “ห้อง Mock-Up-Room โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการทัศนศึกษา “ห้อง Mock-Up-Room โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” จิฎา : หนูไปที่สวนดุสิตไปเจอห้อง Mock-Up-Room ก่อนจะขึ้นเครื่องเอาหนังสือเดินทางไปยื่นแล้วได้ตั๋วมาแล้วก็เดินไปขึ้นเครื่อง
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการทัศนศึกษา “ห้อง Mock-Up-Room โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ปัน : ได้ไปนั่งเครื่องบินจำลอง มีพี่เอาอาหารมาเสิร์ฟ ในเครื่องบินมีเก้าอี้มีธรรมดากับเก้าอี้ธุรกิจ เก้าอี้ธรรมดาเล็ก เก้าอี้ธุรกิจมันใหญ่ มีที่ช่วยหายใจ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆคิดจำลองสิ่งที่พบเห็นจากการทัศนศึกษา
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองสิ่งที่พบเห็นจากการทัศนศึกษา มินะ : เข็มขัดเครื่องบิน

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองสิ่งที่พบเห็นจากการทัศนศึกษา แบมแบม : เสื้อชูชีพ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆคิดประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆตามที่สืบค้น
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ ต.ไต๋ : เครื่องบินแอร์เอเซีย
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ ใบโพธิ์ : เครื่องบินทหาร

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ ของขวัญ : เครื่องบินการบินไทย
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ ปราชญ์ : เครื่องบินโดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่างๆ เจได : เครื่องบินเอมิเรสต์
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพเครื่องบินแบบต่างๆด้วยสีน้ำ

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเครื่องบินแบบต่างๆด้วยสีน้ำ ตังตัง : เครื่องบินโดยสารมีเก้าอี้เยอะมาก ในเครื่องบินมีทีวีแล้วก็มีโต๊ะสำหรับทานอาหาร แอร์โฮสเตสจะเป็นคนดูแลผู้โดยสาร
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเครื่องบินแบบต่างๆด้วยสีน้ำ ไข่แก้ว : ข้างหน้าเครื่องบินจะมีห้องครัว มีชั้นวางของหลายชั้น แล้วในเครื่องบินก็จะมีเก้าอี้สีแดงของแอร์โฮสเตส มีหน้าต่างให้เรามองเห็นท้องฟ้า มีเก้าอี้แบบใหญ่ๆเป็นเก้าอี้นักธุรกิจ
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการทัศนศึกษา “ห้อง Mock-Up-Room โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” คาร์ตัน : คาร์ตันได้ไปเครื่องบินจำลอง ก่อนจะไปขึ้นเครื่องต้องมีหนังสือเดินทางไปยื่นแล้วได้ตั๋วมา ตรงตั๋วจะมีเลขที่นั่ง ตอนนั่งเครื่องจะต้องรัดเข็มขัดด้วย บนเครื่องจะมีห้องครัว มีห้องโดยสาร ห้องโดยสารมีที่นั่งเยอะ บนเครื่องมีพี่แอร์มาคอยเดินแจกขนม
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการทัศนศึกษา “ห้อง Mock-Up-Room โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” สแต๊มป์ : ในเครื่องบินมีเก้าอี้เป็นแถวๆมีที่เก็บของอยู่ข้างบนตรงที่นั่ง มีกระจกอยู่ข้างที่นั่ง เด็กๆเป็นผู้โดยสารไปนั่ง

BACK TO TOP