อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆได้ออกมาติดป้ายชื่อตนเองลงในหัวข้อเรื่องที่ตนสนใจในกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กและครูร่วมกันนับสรุปคะแนนที่ได้จากกราฟ ซึ่งสรุปได้ว่า “เครื่องบิน” เป็นเรื่องที่เด็กสนใจมากที่สุด
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆผลัดกันเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “เครื่องบิน”
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์เดิม “เครื่องบิน”ด้วยการวาดภาพด้วยสีต่างๆ

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ มินะ : คนเขากำลังจะไปญี่ปุ่น เขาขึ้นเครื่องบินไป แล้วคนเขาก็รัดเข็มขัดแล้วก็มีคนขับเครื่องบิน เขามีหน้าที่ขับเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ ต.ไต๋ : ด้านล่างตรงปีกเครื่องบินจะมีล้อ เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินที่บินเร็วมากที่สุดในโลก
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้ จีน : ตอนที่หนูนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่น หนูเห็นหิมะสีขาวๆเต็มไปหมด ที่ญี่ปุ่นอากาศหนาว แต่พอขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยอากาศร้อนมาก
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์เดิมด้วยสีไม้ แบ่งปัน : เครื่องบินบินมาตอนแบ่งปันนอนอยู่ เครื่องบินเสียงดังทำให้แบ่งปันตื่น แบ่งปันก็ออกมาดูเห็นเครื่องบินบินผ่านบ้านแบ่งปันไปเร็วมาก

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์เดิม “เครื่องบิน” ด้วยการปั้น
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นดินจากประสบการณ์เดิม ภัค : เครื่องบิน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นดินจากประสบการณ์เดิม แพน : เครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบินประเทศจีน
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นดินจากประสบการณ์เดิม วิล : เครื่องบินการบินไทย

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์เดิม “เครื่องบิน” ด้วยการต่อพลาสติกสร้างสรรค์
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม จีน : ก่อนที่คนจะขึ้นเครื่องบินจะมีบันไดอยู่
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม ปัน : ปันต่อเครื่องบิน มีไอพ่น แล้วก็มีปีก
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆถ่ายทอดประสบการณ์เดิม “เครื่องบิน” ด้วยการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์จากประสบการณ์เดิม ตันตัน : เครื่องบินลำใหญ่
Project Approach เรื่อง “เครื่องบิน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์จากประสบการณ์เดิม สแต๊มป์ : เครื่องบินมันมีปีก 2 ข้าง บินเร็วมาก

BACK TO TOP