อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆเล่นหุ่นกระบอกร่วมกับครูให้เพื่อนดูอย่างสนุกสนาน
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบเครื่องบิน
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลง “ยานพาหนะ”
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆฟังและทำท่าทางตามคำบรรยายเกี่ยวกับ “เครื่องบิน”

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆสำรวจ สังเกต เครื่องบินจำลอง ภาพเครื่องบินว่าเป็นอย่างไร
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  วาดภาพเครื่องบินจากที่สำรวจสังเกต
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆนำภาพเครื่องบินที่วาดมาให้เพื่อนดูและผลัดกันเล่าเรื่องจากที่สำรวจ
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพจากการสำรวจเครื่องบินโดยดูของจริงประกอบการวาด แบมแบม : เครื่องบินคือยานพาหนะที่บินพาเราไปภาคเหนือ บินบนท้องฟ้า เครื่องบินมีปีก ด้านหน้ามีกระจกให้คนขับว่าต้องขับไปทางไหน ตอนเครื่องบินขึ้นต้องรัดเข็มขัด ตอนไฟไม่กะพริบเอาเข็มขัดออกได้

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพจากการสำรวจเครื่องบินโดยดูของจริงประกอบการวาด ตังตัง : เครื่องบินลอยอยู่บนท้องฟ้า เครื่องบินมีล้อ มีปีก มีหาง มีหน้าต่างอยู่ด้านข้าง เครื่องบินมีไอพ่นด้วย
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆช่วยกันเปิดหาคำว่า “เครื่องบิน” จากหนังสือพจนานุกรมและครูช่วยอ่านความหมายให้ฟัง
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยคำว่า “เครื่องบิน”
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆวาดภาพยานพาหนะต่างๆและตัดเพื่อไปติดแยกลงในตารางแยกประเภทยานพาหนะ

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆติดปะภาพยานพาหนะลงในตาราง
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  สร้างภาพเครื่องบินด้วยวัสดุและเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานสร้างภาพเครื่องบินด้วยวัสดุและเศษวัสดุ จิฎา : เครื่องบินแอร์เอเซียกำลังบินพาผู้โดยสารไปเที่ยวเชียงใหม่
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานสร้างภาพเครื่องบินด้วยวัสดุและเศษวัสดุ โอโซน : เครื่องบิน F 19 มีลำเล็ก ลำใหญ่ กำลังไปส่งคนที่โรงแรม

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการสร้างภาพเครื่องบินจากรูปทรงเรขาคณิต คาร์ตัน : เครื่องบินตำรวจกำลังบินขึ้นบนท้องฟ้า
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการสร้างภาพเครื่องบินจากรูปทรงเรขาคณิต จิณณ์ : เครื่องบินสายการบินไทยจอดอยู่ที่สนามบิน แล้วก็มีคนกำลังขึ้นเครื่อง พอเครื่องบินบินขึ้นบนท้องฟ้า ก็จะเจอ พระอาทิตย์ใกล้ๆ
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  พิมพ์ภาพจากเครื่องบินด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการพิมพ์ภาพจากเครื่องบินด้วยสีน้ำ ของขวัญ : หนูเล่นอยู่ที่สนาม แล้วหนูเห็นเครื่องบินการบินไทยกับนกแอร์บินผ่านไป

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการพิมพ์ภาพจากเครื่องบินด้วยสีน้ำ ปราชญ์ : ที่สนามบินมีเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์ แล้วก็มีเครื่องร่อน คนเขากำลังไปขึ้นเครื่องบินไปเที่ยว
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เรียนรู้คำว่า “เครื่องบิน”ด้วยการวางตัวพยัญชนะ สระให้เหมือนแบบ
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆทำบัตรภาพตัวเลขกับจำนวนด้วยการวาดภาพหรือตัดภาพเครื่องบินให้ตรงกับตัวเลข
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องบินกับครูลูเซีย

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆคิดประดิษฐ์เครื่องบินจากวัสดุและเศษวัสดุตามที่ได้สืบค้น
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  กลุ่มเครื่องบินแอร์เอเซีย (ไข่แก้ว / มินะ / เจได / ภัค)
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินจากวัสดุและเศษวัสดุ ไข่แก้ว/มินะ/เจได/ภัค : เครื่องบินแอร์เอเซีย
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆคิดประดิษฐ์เครื่องบินจากวัสดุและเศษวัสดุตามที่ได้สืบค้น

Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  กลุ่มเครื่องบินการบินไทย (จิณณ์ / ของขวัญ / ปัน / ปราชญ์)
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์เครื่องบินจากวัสดุและเศษวัสดุ จิณณ์/ของขวัญ/ปัน/ปราชญ์ : เครื่องบินการบินไทย
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  จัดกลุ่มเครื่องบินจำลองตามสี
Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 ระยะที่ 2 (1) สืบค้นข้อมูล  ปีการศึกษา 2561  ทดลองการเคลื่อนที่ของเครื่องบินจำลอง

BACK TO TOP