อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 มีอานับจำนวนที่เพื่อนๆเลือกเรียนเรื่องผักบุ้งให้คุณแม่ กับพี่มีนาฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ภคณัทอธิบายเรื่องผักบุ้งและเรื่องที่เพื่อนสนใจเลือก เรียนเรื่องต่างๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 อันนี้ผักบุ้งของน้องอันค่ะคุณแม่
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ดอลลาร์ปลูกต้นผักบุ้งกับเพิ่อนๆค่ะตุณพ่อคุณแม่

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ณมลเล่านิทานเรื่องหนูดีชอบผักบุ้งให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 พริมปั้นดินน้ำมันเป็นผักบุ้งค่ะ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ไพลินปลูกต้นผักบุ้งด้วยเมล็ดค่ะคุณแม่
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 แสนดีเลือกเรื่องผักบุ้งค่ะ

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 อันนี้เป็นผลงานประดิษฐ์ผักบุ้งของภูมิครับ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 แม็กซ์เล่านิทานใครๆก็ชอบผักบุ้งให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 รีญาเชิญคุณแม่ชมผลงานประดิษฐ์ผักบุ้ง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 จินนี่เล่านิทานเรื่องหนูดีชอบทานผักบุ้งให้คุรแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 พงษ์อธิบายถึงประโยชน์ของผักบุ้งทำอาหารได้
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 มิลานอธิบายให้คุณพ่อฟังถึงการปลูกผักบุ้ง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 เปตองเลือกเรื่องผักบุ้งค่ะ
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ทิงอธิบายเรื่องผักบุ้งชอบน้ำให้คุณแม่กับพี่จิงฟังด้วย

ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 เบเน่เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับบุ้งให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม  Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 นโมเล่านิทานเรื่องใครๆก็ชอบผักบุ้งให้คุณแม่ฟัง

BACK TO TOP