อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการทำยำผักบุ้งทอดกรอบ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทอดผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทอดผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทำน้ำยำผักบุ้งกรอบ

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ชิมยำผักบุ้งกรอบก่อนนะคะ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ชิมยำผักบุ้งกรอบไหมครับ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ยำผักบุ้งทอดกรอบอร่อยค่ะ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพกิจกรรม cooking ยำผักบุ้งทอดกรอบ อัน – หนูทำยำผักบุ้งทอดกรอบใส่กุ้งตัวใหญ่ ใส่มะนาวใส่แป้ง

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพกิจกรรม cooking ยำผักบุ้งทอดกรอบ ถิรวัฒน์ – ครูเดือนกับภูมิทำยำผักบุ้งทอดกรอบใส่มะนาว ใส่หมูใส่กุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพกิจกรรม cooking ยำผักบุ้งทอดกรอบ รีญา – หนูกำลังทำยำผักบุ้งทอดกรอบใส่หมูสับ ใส่กุ้งหนูได้ปอดกุ้ง ได้บีบมะนาว
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพกิจกรรม cooking ยำผักบุ้งทอดกรอบ มิลาน – มิลานเอาผักบุ้งใส่ลงไปในหม้อทอดให้กรอบๆเลย
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทำใบต้นผักบุ้งจีน

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์ต้นผักบุ้งโดยใช้หลอดดูดน้ำแทนลำต้นผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ติดใบต้นผักบุ้งโดยใช้กระดาษตัดแทนใบผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจำลองต้นผักบุ้งไทย
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันวาด ตัดใบผักบุ้ง

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจำลองบ่อปลูกผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ผลงานจำลองต้นผักบุ้งไทยที่เกิดในบ่อน้ำ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทำของที่ระลึก ที่ขั้นหนังสือลายผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2561 ผลงานจำลองต้นผักบุ้งนา

BACK TO TOP