อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 เตรียมตัวขึ้นรถไปทัศนศึกษาดูผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจต้นไม้ระหว่างทางที่เดินผ่านมีต้นอะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจต้นไม้ระหว่างทางที่เดินผ่านมีต้นอะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจต้นไม้ระหว่างทางที่เดินผ่านมีต้นอะไรบ้าง

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเพาะต้นผักบุ้งในถาดเพาะก่อนนำไปปลูก
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 แปลงผักบุ้งจีนอายุ 20 วัน
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆวาดภาพบันทึกแปลงผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ทดลองถอนต้นผักบุ้ง

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆถ่ายรูปกับท่านวิทยากร
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกแปลงผักบุ้งที่สถานวิจัยพืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ ทิง : นี่คือต้นผักบุ้งที่สวนมีพี่เอ้พาไปดู
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกแปลงผักบุ้งที่สถานวิจัยพืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ มีอา : ผักบุ้งมีหลายต้นและหนูได้เก็บผักบุ้งเองห้าต้น
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกแปลงผักบุ้งที่สถานวิจัยพืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ ไพลิน : หนูไปดูแปลงผักบุ้งกำลังโตที่ปลูกได้ ยี่สิบวันค่ะ

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกแปลงผักบุ้งที่สถานวิจัยพืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ มีอา : ผักบุ้งมีหลายต้นและหนูได้เก็บผักบุ้งเองห้าต้น
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกแปลงผักบุ้งที่สถานวิจัยพืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ ไพลิน : หนูไปดูแปลงผักบุ้งกำลังโตที่ปลูกได้ ยี่สิบวันค่ะ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกแปลงผักบุ้งที่สถานวิจัยพืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ เปตอง : หนูได้ปลูกผักบุ้งและได้นำผักบุ้งมาดูแลที่โรงเรียน
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาการให้ความรู้เรื่องผักบุ้ง

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองดึงเปลือกที่ติดอยู่ที่ใบผักบุ้งใบจะได้ออกมาสวย
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองแปลงผักบุ้งของเด็กๆ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพับและตัดเป็นดอกผักบุ้ง มิลาน - อัน
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพับและตัดเป็นดอกผักบุ้ง มิลาน - อัน

BACK TO TOP